The Global Peace Philosophy. The Right to Intervene – a Case Study

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.13

Keywords:

the right to intervene, peace, global peace philosophy, ius contra bellum, Iraq, Kosovo, Bartolomé de Las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda

Abstract

The issue of the right to intervene is of a difficult, often controversial nature. Especially when it comes to showing that in many cases – if not entirely at least essentially – this right should be abandoned. This situation takes already place in some sense in international law; even more, it is sometimes acknowledged that within it it is justified to speak about the validity of ius contra bellum (laws against war). Practice is still far from such an ideal. The main goal of this article is to analyze from a normative angle the issue of the right to intervene as one of the most important threads of the global peace philosophy. The article has problematized (counter) arguments used for the right to intervene. Two considered key are, firstly, an argument from the so-called alleged barbarism and secondly, the (counter) argument of the complexity and uniqueness of each case. The article is written mainly from a philosophical and ethical perspective. However, the author also refers to empirical material, mainly in the field of political science, but also to threads in the field of international law, trying to create an interdisciplinary perspective. The selected key issue is also an opportunity to develop the global peace philosophy within the Polish academia. This paper is written with deep conviction that global peace is probably the highest, i.e. a fundamental ideal for humanity, a kind of Summum Bonum.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Fligel, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Anna Fligel – dr, zatrudniona w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego; członkini m.in. Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, dodatkowo wchodząca w skład Komisji Rewizyjnej, autorka wielu publikacji poświęconych filozofii polityki, etyki społecznej, filozofii polityki globalnej.

References

Amnesty International Report 2000 – Yugoslavia, Federal Republic of Yugoslavia, Web. 26.02.2022. https://www.refworld.org/docid/3ae6aa1118.html
Google Scholar

Bonar, L. H. „The Las Casas – Sepülveda Controversy: 1550– 1551”. Ex Post Facto X (2001). Web. 1.09.2019. https://history.sfsu.edu/sites/default/files/images/2001_Bonar%20Ludwig%20Hernandez.pdf
Google Scholar

Buksiński, T. Współczesne filozofie polityki. Poznań: WUAM, 2006.
Google Scholar

Campbell, P. J., MacKinnon, A., Stevens, Ch. R. An Introduction to Global Studies. Oxford: Wiley–Blackwell, 2007.
Google Scholar

De Las Casas, B. Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552). Przeł. The Devastation of the Indies: A Brief Account (1974). Web. 26.02.2022. A Brief Account of the Destruction of the Indies (umich.edu)
Google Scholar

Cook, S. F., Borah, W. The Native Population of the Americas in 1492. Wyd. drugie, red. William Denevan N. Madison: University of Wisconsis Press, 1992.
Google Scholar

Dziekan, M. Historia Iraku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2002.
Google Scholar

Dziekan, M. Irak: religia i polityka. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2005.
Google Scholar

Eisenstadt, S. N. Utopia i nowoczesność. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009.
Google Scholar

Goodin, R. E., Pettita, F. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza, 2002.
Google Scholar

Huntington, S. Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2004.
Google Scholar

Konflikt w Kosowie, Web. 26.02.2022. http://wyborcza.pl/1,75399,4753234.html
Google Scholar

Kumelska, M. Globalne implikacje polityki George’a W. Busha. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2019.
Google Scholar

Kużelewska, E., Stefanowicz, K., red. Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej. Toruń: Wydawnictwo Marszałek, 2009.
Google Scholar

Kwame, A. A. Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
Google Scholar

Leśniewski, M. Druga wojna w Zatoce Perskiej i amerykańska okupacja Iraku 2003–2006. Red. P. Ostaszewski. Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006. Warszawa: Książka i Wiedza, 2006.
Google Scholar

Madej, M. „Wojna w Iraku a walka z terroryzmem międzynarodowym – jak kulą w płot?”. Rocznik Strategiczny 2003/2004. Fundacja Studiów Międzynarodowych. Warszawa 2004.
Google Scholar

Mały Słownik Języka Polskiego. Red. Elżbieta Sobol. Warszawa: PWN, 1996.
Google Scholar

Markowski, A., Pawelec, R. Słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa: Wilga, 2001.
Google Scholar

Marszałek, M. Sojusznicza operacja „Allied Force”. Przebieg – ocena – wnioski. Toruń: DUET, 2009.
Google Scholar

Miklaszewska, J., Szczepański, J. red. Filozofia polityczna po roku 1989. Teoria, Historia, Praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
Google Scholar

Morgan, P., Lawton, C., red. Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii. Warszawa: PAX, 2007.
Google Scholar

Mouffe, Ch. Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. Joanna Erbel. Warszawa: Krytyka Polityczna, 2008.
Google Scholar

Norton-Taylor, R., Capella, P. “Bill for Kosovo war goes over £30bn. Special report”. The Guardian. Fri 15 Oct 1999. Web. 26.02.2022. https://www.theguardian.com/world/1999/oct/15/balkans
Google Scholar

Pietraś, M., Marzęda, K. red. Późnowestfalski ład międzynarodowy. Lublin: UMCS, 2008.
Google Scholar

Szurmiński, Ł. Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce. Warszawa: ASPRA–JR, 2008.
Google Scholar

Waldenberg, M. Rozbicie Jugosławii: od separacji Słowenii do wojny kosowskiej. Warszawa: Scholar, 2003.
Google Scholar

Wallerstein, I. Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy. Warszawa: Scholar, 2007.
Google Scholar

Wasiński, M. Dopuszczalność użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym (wykład). Web. 26.02.2022. http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/mw_w_pm_2013-8.pdf
Google Scholar

Zolo, D. Sprawiedliwość Zwycięzców, Od Norymbergii do Bagdadu, przeł. A. Fligel i F. Boni. Lublin: Academicon, 2016.
Google Scholar

Żukowski, S. Kosmopolityzm i postmodernizm a ład światowy. Warszawa: Scholar, 2009.
Google Scholar

Published

2022-07-21

How to Cite

Fligel, A. (2022). The Global Peace Philosophy. The Right to Intervene – a Case Study. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 27(1), 215–235. https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.13