Georges Sorel and the Naissance of the Fascist Political Myth

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.06

Keywords:

Georges Sorel, political myth, Marxism, fascism, sindicalism

Abstract

Georges Sorel is a Franco-Italian thinker, famous as the creator of the theory of modern political mythology. In Poland Sorel is seen only as a Marxist thinker. In reality, Sorel was a nonorthodox Marxist, but in the last decades of his life he constructed a political mythology of revolution from the Left and the Right. Sorel can be seen in collaboration with communists and sindicalists in Italy and nationalists and monarchists in France. His mixture of communist and nationalist ideas is the ground for the fascist movement of Benito Mussolini.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Adam Wielomski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych

Adam Wielomski – profesor tytularny nauk społecznych, politolog, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor 23 monografii naukowych i ponad 100 mniejszych publikacji z zakresu historii i współczesnej myśli politycznej, teorii państwa i polityki oraz teorii stosunków międzynarodowych. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Pro Fide, Rege et Lege. Prezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej.

References

Anderson, B. Wspólnoty wyobrażeniowe. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Znak, 1997.
Google Scholar

Barth, H. Masse und Mythos. Die Ideologische Krise an der Wende zum 20. Jahrhundert und die Theorie der Gewalt: Georges Sorel. Hamburg: Rowohlt, 1959.
Google Scholar

Berlin, I. Pod prąd. Eseje z historii idei. Poznań: Zysk i S-ka, 2002.
Google Scholar

Berth, E. Le Tertullien du Socialisme. Red. F. Desmeaux, L’Idée de progrès dans l’oeuvre de Georges Sorel. Signification et controverses, t. II. Paris: Presses Univ. du Septentrion, 1999.
Google Scholar

Berti, G. „Sorel e la demonizzazione della società borghese”. Clio 4.46 (2010): 583–590.
Google Scholar

Blanchard, J.-P. Aux sources du national-populisme. Paris: Editions de L’AEncre, 1998.
Google Scholar

Charzat, M. „Georges Sorel et le fascisme. Éléments d’explication d’une légende tenace”. Cahiers Georges Sorel 1 (1983): 37–51. https://doi.org/10.3406/mcm.1983.862
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/mcm.1983.862

Corvez, M. „L’Etre et l’étant dans la philosophie de Martin Heidegger”. Revue Philosophique de Louvain 78 (1965): 257–279. https://doi.org/10.3406/phlou.1965.5305
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/phlou.1965.5305

Deutsch, K. W. Nationalism and social Communication. An Inquiry into the Foundations of Nationality. New York: John Wiley & Sons, 1953.
Google Scholar

Furiozzi, G. B. Dal Socialismo al Fascismo. Studi sul sindicalismo rivoluzionario italiano. Napoli: Esselibri, 1998.
Google Scholar

Gellner, E. Narody i nacjonalizm. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
Google Scholar

Gianinazzi, W. Naissance du myth moderne. Georges Sorel et la crise de la pensée savante (1899–1914). Paris: Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2006.
Google Scholar

Guchet, Y. „Georges Sorel, marxiste?” Cahiers Georges Sorel 2 (1984): 37–56. https://doi.org/10.3406/mcm.1984.884
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/mcm.1984.884

Jamme, Ch. „Nietzsche y el mito”. Sileno 8 (2000): 24–28.
Google Scholar

Kohn, H. Nationalism. Its Meaning and History. New York: Princeton, 1955.
Google Scholar

Kołakowski, L. Główne nurty marksizmu. Londyn: Aneks, 1988.
Google Scholar

Kusak, L. Fryderyk Nietzsche. W poszukiwaniu utraconego ideału. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995.
Google Scholar

Lübbe, H. Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs. Freiburg: Karl Alber Verlag, 2003.
Google Scholar

Mussolini, B., Biancini, B. Dizionario Mussoliniano. Milano: U. Hoepli, 1940.
Google Scholar

Nolte, E. „Marx und Nietzsche in Sozialismus des jungen Mussolini”. Historische Zeitschrift 191 (1960): 249–335. https://doi.org/10.1524/hzhz.1960.191.jg.249
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1524/hzhz.1960.191.jg.249

Nolte, E. Nietzsche und Nietzscheanismus. München: Herbig, 2000.
Google Scholar

Parlato, G. La sinistra fascista. Storia du un progetto mancato. Bologna: Il Mulino, 2000.
Google Scholar

Portier, Ph. Église et politique en France au XXe siècle. Paris: Montchrestien, 1993.
Google Scholar

Poumarede, G. „Le Cercle Proudhon ou l’impossible synthèse”. Cahiers Georges Sorel 12 (1994): 51–86. https://doi.org/10.3406/mcm.1994.1108
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/mcm.1994.1108

Rémond, R. L’anticlericalisme en France. De 1815 à nos jours. Bruxelles: Fayard, 1985.
Google Scholar

Roth, J. J. „The Roots of Italian Fascism: Sorel and Sorelismo”. Journal of Modern History 1.39 (1967): 30–45. https://doi.org/10.1086/239996
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/239996

Sorel, G. Matériaux du théorie du proletariat. Paris: Marcel Rivière, Librairie des sciences politiques et sociales, 1921.
Google Scholar

Sorel, G. Réflexions sur la violence. Paris: Librarie de “Pages libres”, 1908.
Google Scholar

Sternhell, Z. La Destra rivoluzionaria. Milano: Corbaccio, 1997.
Google Scholar

Sternhell, Z. Nascita dell’ideologia fascista. Milano: Dalai editore, 2002.
Google Scholar

Talmon, J. L. The Myth of the Nation and the Vision of Revolution. The Origins of Ideological Polarisation in the Twentieth Century. London: Secker & Warburg, 1981.
Google Scholar

Tripodi, N. Il fascismo secondo Mussolini. Roma: Europa, 1998.
Google Scholar

Tortorelli, G. „L’affaire Dreyfus e i Socialisti Italiani”. Mélanges de l’École Française de Rome 1.101 (1989): 493–518. https://doi.org/10.3406/mefr.1989.5629
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/mefr.1989.5629

Wanner, J. Georges Sorel et la decadence. Lausanne: Librairie de droit F. Roth & Cie, 1943.
Google Scholar

Wielomski, A. Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech. Biała Podlaska: Arte, 2011.
Google Scholar

Wielomski, A. Prawica w XX wieku 2. Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky, 2017.
Google Scholar

Ziętek-Wielomska, M., Wielomski, A. Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski. Dylematy samoidentyfikacji Europejczyków. Warszawa: Fundacja Pro Vita Bona, 2017.
Google Scholar

Published

2022-07-21

How to Cite

Wielomski, A. (2022). Georges Sorel and the Naissance of the Fascist Political Myth. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 27(1), 63–72. https://doi.org/10.18778/1641-4233.27.06