Prognozowanie cash flow w przedsiębiorstwach sektora innowacyjnego i tradycyjnego - analiza spółek notowanych na GPW w Warszawie

Authors

  • Monika Bolek Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego
  • Bartosz Grosicki Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Keywords:

cash flow, płynność, prognozowanie

Abstract

W artykule autorzy rozważają problematykę związaną z  możliwością prognozowania cash flow przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rentowności i wskaźników płynności.  Wskaźniki płynności wskazują na strategię zarządzania kapitałem pracującym, co powinno determinować poziom cash flow generowanego przez przedsiębiorstwo, a cykl konwersji gotówki jest nie tylko dynamiczną miarą płynności, wskazującą na szybkość odzyskiwania gotówki zainwestowanej w cykl obrotowy, ale również wskaźnik ten może określać efektywność działania jednostki, a to związane jest z jej rentownością. Te wszystkie aspekty zarządzania finansami na poziomie płynności i rentowności powinny być związane z przepływami finansowymi z działalności operacyjnej, które reprezentują z jednej strony zyskowność, a z drugiej płynność przedsiębiorstwa.  Autorzy w prezentowanym artykule weryfikują hipotezę, że wskaźniki płynności i rentowności są determinantami prognozowanego cash flow z działalności operacyjnej. Dodatkowo autorzy proponują podzielić niefinansowe spółki notowane na GPW na przedsiębiorstwa reprezentujące biznes innowacyjny i tradycyjny, aby zidentyfikować różnice w podejściu do zarządzania płynnością w obu grupach. Podział został dokonany w oparciu o wskaźnik wartości niematerialnych i prawnych do aktywów trwałych.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Mary E. Barth, Donald P. Cram, Karen K. Nelson Accruals and the Prediction of Future Cash Flows THE ACCOUNTING REVIEW Vol. 76, No.1, January 2001, pp. 27-58
Google Scholar

Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Długość cyklu konwersji gotówki – następstwo różnej konstrukcji mierników, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(7) 2008
Google Scholar

Bolek M., Grosicki B., Analiza związku płynności z rentowością przedsiębiorstw na przykładzie innowacyjnych i tradycyjnych sektorów na GPW w Warszawie, Nałęczów KUL, 2013
Google Scholar

Bolek M., Grosicki B., Związek wzrostu przedsiębiorstwa z poziomem płynności w spółkach o profilu innowacyjnym i tradycyjnym na GPW, Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami - Upowszechnianie i transfer wyników badań, 18-20 kwietnia 2013 roku, Organizator Uniwersytet Szczeciński, Publikacja Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 766
Google Scholar

Bolek M., Wolski R., Profitability or Liquidity: Influencing the Market Value. The Case of Poland, International Journal of Economics and Finance 4 (9), 2012
Google Scholar

Dechow, P. M.. Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics 18: 3-42, 1994
Google Scholar

Dechow P. M., Sloan R. G., Sweeney A. P., Detecting Earnings Management, The Accounting Review, 70 : 2, 1995, 193-225.
Google Scholar

Deloof M. Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?, Journal of Business Finance and Accounting 30 (3-4), 2003
Google Scholar

Jose M. L., Lancaster C., Stevens J.L.,. Corporate Returns and Cash Conversion Cycles. Journal of Economics and Finance 20 (1), 1996
Google Scholar

Miller M. Modigliani F., Dividend Policy, Growth and the Value od Shares, Journal of Business 34 (4), 1961
Google Scholar

Modigliani F. Miller M., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review 48 (3), 1958
Google Scholar

Moss J.D., Stine B., Cash Conversion Cycle and firm size: a study of retail firms, Managerial Finance, Vol. 19 (8), 1993 DOI: 10.1108/eb013739
Google Scholar

Richards V.D., Laughlin E.J., A cash conversion cycle approach to liquidity analysis. Financial Managment, 1980
Google Scholar

Published

2015-01-26

How to Cite

Bolek, M., & Grosicki, B. (2015). Prognozowanie cash flow w przedsiębiorstwach sektora innowacyjnego i tradycyjnego - analiza spółek notowanych na GPW w Warszawie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5(306). Retrieved from https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/86

Issue

Section

Corporate Finance

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.