‘Jews to Madagascar’: Poland in the face of ethnical problems in the 1930s

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.1.01

Keywords:

anti-Semitism, emigration, France, Jews, Madagascar

Abstract

The idea of deporting the Jewish population of Europe was part of a modern anti-Semitism. Poland was no exception in this regard. Under the influence of other countries implementing anti-Jewish laws, also Polish anti-Semitism became more radical. After 1935, such postulates were openly expressed as the policy of the Polish government has changed its character – from state to national. Additionally, due to the global economic crisis the idea began to be taken far more seriously not just in national Catholic circles. The resettlement of Jews was seen as the way to reduce unemployment and to ‘Polonise’ Polish cities, as masses of poor peasants could replaced the Jewish workers as far as trade and craftsmanship were concerned.

The authors of immigration plans for European Jews suggested evacuating them most willingly to uncivilised countries – including Madagascar (a French colony) – due to the fact that their lands were either not used at all or only used to an insufficient and inadequate extent. In Poland, the idea was first adopted in 1926 as a solution to the problem of overpopulation in rural areas. However, the conditions on the island did not allow settlement and soon the idea fell through. Yet it came back a decade later as a proposal of deporting exclusively Polish Jews. At the time, the project was taken much more seriously and in 1937 the Polish government commissioned a task force to examine the possibility of settling in Madagascar and to evaluate the island’s potential, in particular its climate and labour conditions. But the reports of the commission members were full of contradictions and the French were showing growing caution on the matter.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘À propos d’un projet d’établissement d’israélites dans les colonies françaises’, Le Petit Parisien 16 Jan 1937, 21872, p. 2.
Google Scholar

BRECHTKEN, M. (1997), Madagaskar für die Juden. Antisemitische Idee und politische Praxis 1885–1945, Munich. https://doi.org/10.1524/9783486594416
Google Scholar

BROWNING, Ch. R. (2012), Geneza „ostatecznego rozwiązania”. Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów. Wrzesień 1939 – marzec 1942, Krakow.
Google Scholar

CAŁA, A. (2012), Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warsaw.
Google Scholar

CARON, V. (1999), Uneasy Asylum: France and the Jewish Refugee Crisis, 1933–1942, Stanford.
Google Scholar

DRYMMER, W. T. (1968), ‘Zagadnienie żydowskie w Polsce w latach 1935–1939’, Zeszyty Historyczne, 13, pp. 55–75.
Google Scholar

‘Emigracja żydowska’, Polska Informacja Polityczna, 5 Aug 1936, 20, pp. 1–3.
Google Scholar

HEVESI, E. (1941), Hitler’s Plan for Madagascar, New York.
Google Scholar

KIJEK, K. (2018), ‘Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935’, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 14, pp. 45–79. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.60
Google Scholar

KIJEK, K., MARKOWSKI, A. and ZIELIŃSKI, K. (eds.) (2019), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 2: Studia przypadków (do 1939 roku), Warsaw.
Google Scholar

‘Kolonie, emigracja i kwestia żydowska na tle dyskusji budżetowej’, Czas, 13 Jan 1937, 13, p. 1.
Google Scholar

KORZEC, P. (1980), Juifs en Pologne. La question juive pendant l’entre-deux-gerres, Paris.
Google Scholar

LANDAU-CZAJKA, A. (1993), ‘Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Polsce w świetle prasy katolickiej lat międzywojennych’, Dzieje Najnowsze, 1, pp. 1–13.
Google Scholar

LASKOWSKA-GIELO, J. (2000), ‘Pogrom w Mińsku Mazowieckim (czerwiec 1936)’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 196, pp. 485–495.
Google Scholar

‘Madagaskar’, Polska Informacja Polityczna, 23 Dec 1937, pp. 38, 79.
Google Scholar

MATHIEU, A. (2011), ‘Le Projet „Madagascar”. Une tentative de colonisation juive les décideurs français (1936–1939)’, Revue d’histoire diplomatique, pp. 157–180.
Google Scholar

MENDELSOHN, E. (1987), The Jews of East Central Europe Between the World Wars, Bloomington.
Google Scholar

MICHLIC-COREN, J. (2000), ‘Anti-Jewish Violence in Poland 1918–1939 and 1945–1947’, Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies, 13, pp. 34–61. https://doi.org/10.2307/j.ctv36zp8z.8
Google Scholar

MIEDZIŃSKI, B. (2010), ‘Uwagi w sprawie żydowskiej’ [in:] MICHNIK, A. (ed.), Przeciw antysemityzmowi 1936–2009, 1, Krakow.
Google Scholar

‘Mission étrangère de Madagascar verra sans plaisir’, La Tribune de Madagascar et Dépendences, 31 Jul 1937, p. 1.
Google Scholar

MODRAS, R. (2004), Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939, Krakow.
Google Scholar

‘Obyż jak najprędzej! Osadnictwo Żydów w koloniach francuskich. Madagaskar, Nowa Kaledonia, Guyana’, Warszawski Dziennik Narodowy, 17 Jan 1937, 17, p. 2.
Google Scholar

ORMICKI, W. (1937), Warunki i możliwości emigracji żydowskiej, Warsaw.
Google Scholar

PARUCH, W. (1997), Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), Lublin.
Google Scholar

PASZTOR, M. (1998), ‘Położenie mniejszości żydowskiej w Polsce w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej z lat 1921–1939’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 4, pp. 3–19.
Google Scholar

PAWŁOWSKI, S. (1937), O emigracji Żydów z Polski i o ich kolonizacji, Warsaw.
Google Scholar

‘Problem Żydów w Europie Wschodniej w oświetleniu min. Becka. Sama Palestyna nie wystarcza dla przyjęcia nadwyżki ludności żydowskiej w Polsce’, Czas, 12 Jan 1937, 12, p. 7.
Google Scholar

‘Projekt osadzenia Żydów w koloniach francuskich. Narady przedstawicieli organizacji żydowskich z francuskim ministrem kolonii’, Czas, 18 Jan 1937, 18, p. 2.
Google Scholar

RUDNICKI, S. (1987), ‘From “Numerus Clausus” to “Numerus Nullus”, Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies, 2, pp. 246–268. https://doi.org/10.2307/j.ctv1rmh41.16
Google Scholar

RUDNICKI, S. (2008), Równi, ale niezupełnie, Warsaw.
Google Scholar

SKRZYPEK, A. (1995), ‘W kręgu koncepcji Międzymorza i taktyki balansowania (maj 1935 – wrzesień 1938)’ [in:] ŁOSSOWSKI, P. (ed.), Historia dyplomacji polskiej, IV, 1918–1939, Warsaw.
Google Scholar

WALICKI, J., SITAREK, A., TRĘBACZ, M., TRĘBACZ, Z., KUCNER, M., RADZISZEWSKA, K., WIATR, E., JAWORSKI, Ł. and ZAWILSKI, P. (eds.) (2012), Sprawozdania sytuacyjne wojewody łódzkiego. Rok 1939. Legalny ruch polityczny i narodowościowy. Część 2, Łódź.
Google Scholar

TOMASZEWSKI, J. (1985), Rzeczpospolita wielu narodów, Warsaw.
Google Scholar

TOMASZEWSKI, J. (1994–1995), ‘Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wobec emigracji Żydów (interpelacje poselskie i odpowiedzi premiera)’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 2–4, pp. 99–111.
Google Scholar

TOMASZEWSKI, J. (1998), Preludium Zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 roku, Warsaw.
Google Scholar

TRĘBACZ, Z. (2017), ‘Prasa katolicka drugiej połowy lat trzydziestych wobec idei masowej emigracji żydowskiej z Polski’, Studia Historica Gedanesia, VIII: PARS IN TOTO. Mniejszości w ciągu dziejów, pp. 281–302.
Google Scholar

WATT, S. L. (2008), Constructions of Minority Identity in Late Third Republic France, Iowa.
Google Scholar

Wuj z Baranowa, ‘Skrzynka do listów’, Przewodnik Katolicki, 1935, 48, p. 775.
Google Scholar

YAHIL, L. (1974), ‘Madagascar – Phantom of a Solution for the Jewish Question’ [in:] VAGO, B. and MOSSE, G. L. (eds.), Jews and Non-Jews in Eastern Europe 1918–1945, New York.
Google Scholar

‘Żydzi na Madagaskar’, Warszawski Dziennik Narodowy, 18 Jan 1937, 18, p. 3.
Google Scholar

ŻYNDUL, J. (1994), Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935–1937, Warsaw.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

Trębacz, Z. (2021). ‘Jews to Madagascar’: Poland in the face of ethnical problems in the 1930s. European Spatial Research and Policy, 28(1), 9-24. https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.1.01

Issue

Section

Articles