A Clash between the Business and Political Climates in Sweden – Gender in the European Structural Fund Partnerships

Authors

  • Mona Hedfeldt Centre for Urban and Regional Studies, Örebro University, Sweden
  • Gun Hedlund Centre for Urban and Regional Studies, Örebro University, Sweden

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10105-011-0004-1

Keywords:

European Structural Funds, partnerships, entrepreneurship, gender, women, room for manoeuvre, networks

Abstract

In this paper we highlight and discuss a Swedish equality paradox in two different spheres: entrepreneurship and politics. We focus on the EU Structural Funds and women entrepreneurs' access to resources through the European Regional Development Fund (ERDF). Combining human geography and political science, we draw upon network and partnership theory posing questions concerning the room for manoeuvre for women entrepreneurs to gain access to relevant networks, to create new networks in order to establish relations with EU related partnerships, and to gain access to the process of allocating EU structural fund financial resources.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AHL, H. J. (2002), The Making of the Female Entrepreneur: A Discourse Analysis of Research Texts on Women's Entrepreneurship, Jönköping: Jönköping International Business School.
Google Scholar

ALDRICH, H. E. and BRICKMAN ELAM, A. (1995), ‘Strong Ties, Weak Ties and Strangers: Do Women Business Owners Differ from Men in Their Use of Networking to Obtain Assistance?’, Working Paper Series, Washington D.C.: Small Business Foundation of America.
Google Scholar

ASHEIM, B. T. (2000), ‘Industrial Districts: The Contributions of Marshall and Beyond’, [in:] CLARK, G. L., FELDMAN, M. P., and GERTLER, M. S. (eds), The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

BACCHI, C. L. (1999), Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems, London: Sage.
Google Scholar

BACHE, I. and OLSSON, J. (2001), ‘Legitimacy through Partnership? EU Policy Diffusion in Britain and Sweden’, Scandinavian Political Studies, 24 (3), pp. 215-236.
Google Scholar

BERG, N. G. (1994), Servicelokalisering og entreprenørskap, Trondheim: Geografisk Institutt, Det sammfundsvitenskaplige fakultet, AVH, Universitetet i Trondheim.
Google Scholar

BERGQVIST, C., ADMAN, P. and JUNGAR, A-C. (2008), Kön och politik, Stockholm: SNS Förlag.
Google Scholar

BLAKE, M. and HANSON, S. (2005), ‘Rethinking Innovation: Contact and Gender’, Environment and Planning A, 35, pp. 681-701.
Google Scholar

BULL, M. (2001), Om regionalpolitiken blev jämställd. Jämställdhetsperspektiv på regionalpolitik, Enheten för integration och jämställdhet. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 52.
Google Scholar

DANILDA, I. (2001), ‘Finns det ett speciellt företagsklimat för kvinnor som driver företag?’, [in:] EKSTEDT, E. (ed.), Kunskap och handling för företagande och regional utveckling, Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Google Scholar

DASI, J. F. (2007) ‘Is the OMC a Way to Improve Good Governance in Europe? The OMC as Practice for Territorial Governance’, European Spatial Research and Policy, 14 (1).
Google Scholar

DRYZEK, J. S. (1990), Discursive Democracy: Politics, Policy and Political Science, Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Google Scholar

EDUARDS, M. (2005), Förbjuden handling. Om kvinnors organisering och feministisk teori, Malmö: Liber Ekonomi.
Google Scholar

ELANDER, I. (1999), ‘Partnerskap och demokrati: omaka par i nätverkspolitikens tid’, Globalisering - Demokratiutredningens Forskarvolym, IX. SOU, 83, pp. 327-364.
Google Scholar

ELANDER, I. (2002), ‘Partnerships and Urban Governance’, International Social Science Journal, 54, pp. 191-204.
Google Scholar

FORSBERG, G. (1997), ‘Rulltrapperegioner och social infrastruktur’, [in:] SUNDIN, E., (ed.), Om makt och kön, Stockholm: Fritzes.
Google Scholar

FORSBERG, G. and LINDGREN, G. (eds), (2010), Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken, Karlstad: Karlstad University Press.
Google Scholar

FORSBERG, G. (2000), ‘Regional Variations in the Gender Contract: Gendered Relations in Labour Markets, Local Politics and Everyday Life in Swedish Regions’, The European Journal of Social Sciences, 11 (2).
Google Scholar

FRISK, M. (2008), Sju miljarder för sju minuter?: Planering, politik och hybrida geografier i tunnelbygget genom Hallandsås, Diss., Karlstad: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet.
Google Scholar

GRANOVETTER, M. (1973), ‘The Strenght of Weak Ties’, The American Journal of Sociology, 78 (6).
Google Scholar

HAMRÉN, R. (2007), ‘Vi är bara några kompisar som träffas ibland: Rotary som en manlig arena’, Stockholm: Normal förlag.
Google Scholar

HANSON, S. (2000), ‘Networking’, Professional Geographer, 52 (4).
Google Scholar

HANSON, S. and BLAKE, M. (2005), ‘Changing the Gender of Entrepreneurship’, NELSON, L. and SEAGER, J. (eds), A Companion to Feminist Geography, Oxford: Blackwell.
Google Scholar

HAAVIO-MANNILA, E. et al. (eds), (1983), The Unfinished Democracy, Oslo: Nordic Ministery Council.
Google Scholar

HEDFELDT, M. (2008), Företagande kvinnor i bruksort: Arbetsliv och vardagsliv i samspel, Diss., Örebro: Örebro universitet.
Google Scholar

HEDFELDT, M. and HEDLUND, G. (2009), ‘European Structural Funds and Regional Partnerships - Hindrande or Resource for Women in Business or as Entrepreneurs’, Non-revised paper presented at the 12th Uddevalla Symposium in Bari, Italy.
Google Scholar

HEDLUND, G. (1988), ‘Women's Interests in Local Politics’, [in:] JONES, K. B. and JÓNAS-DÓTTIR, A. G. (eds), The Political Interests of Gender. Developing Theory and Research with a Feminist Face, London: Sage.
Google Scholar

HEDLUND, G. (1996), Det handlar om prioriteringar. Om kvinnors intressen och villkor i kommunalpolitiken, Diss., Örebro Studies: 14.
Google Scholar

HEDLUND, G. (2008) ‘Partnership, Gender and Democracy’, [in:] SVENSSON, L. and NILSSON, B. (eds), Partnership - As a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change, Stockholm: Santérus Academic Press.
Google Scholar

HEDLUND, G. and MONTIN, S. (2009), Governance på svenska, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Google Scholar

HOMEYER, I. von (2007), ‘The Role of the OMC in EU Environmental Policy: Innovative or Regressive?’, European Spatial Research and Policy, 14 (1).
Google Scholar

HORELLI, L. and ROININEN, J. (1999), Ex-ante evaluering ur jämställdhetsperspektiv av Sveriges tillväxtavtal, Helsinki: Tekniska högskolan (Picaset).
Google Scholar

HUDSON, C. (2005), ‘Regional Development Partnerships in Sweden: Putting the Government Back in Governance?’, Regional and Federal Studies, 15 (3), pp. 311-327.
Google Scholar

HUDSON, C. and RÖNNBLOM, M. (2007), ‘Regional Development Policies and the Constructions of Gender Equality: The Swedish Case’, European Journal of Political Research, 46 (1), pp. 47-68.
Google Scholar

HYSING, E. (2010), Governing towards Sustainability: Environmental Governance and Policy Change in Swedish Forestry and Transport, Diss., Örebro: Örebro universitet.
Google Scholar

JOHANNISSON, B. (1996), ‘Personliga nätverk som kraftkälla i företagandet’, [in:] JOHANNISSON, B. and LINDMARK, L. (eds), Företag, Företagare, Företagsamhet, Lund: Studentlitteratur.
Google Scholar

JOHANNISSON, B. (2005), Entreprenörskapets väsen, Lund: Studentlitteratur.
Google Scholar

JÓNASDÓTTIR, A. G. and JONES, K. B. (eds), (2009), The Political Interests of Gender Revisited. Redoing Theory and Research with a Feminist Face, Manchester: Manchester University Press.
Google Scholar

KARLSSON, G. (1996), Från broderskap till systerskap, Lund: Arkiv avhandlingsserie 44. Diss., Göteborgs universitet.
Google Scholar

LARSSON, K. (2004), Andrahandskontrakt i folkhemmet: närmiljö och kvinnors förändringsstrategier, Diss., Örebro universitet.
Google Scholar

LINDBERG, M. (2008a), ‘Genusgränser i Sveriges innovationspolitik’, Paper presented at the conference Bortom Rösträtten, Södertörns högskola, 12th June.
Google Scholar

LINDBERG, M. (2008b), ‘Ett slående mönster: Hur Sveriges innovationspolitik formar genus och vice versa’, GENUS i Norrsken, 2.
Google Scholar

LINDGREN, K-O. and VERNBY, K. (2007), ‘Om kvinnorepresentation och rätten till heltid’, Kommunal ekonomi och politik, 11 (4), pp. 8-31.
Google Scholar

LINDSTEN, S. et al. (2001), Om regionalpolitiken blev jämställd- jämställdhetsperspektiv på regionalpolitik, Stockholm: Näringsdepartementet samt Länstyrelserna i Västra Götaland, Blekinge län och Hallands län.
Google Scholar

LOVENDUSKI, J. and NORRIS, P. (eds), (1996) ‘Women in Politics’, Parliamentary Affairs, 1 (49).
Google Scholar

LÄNSPOSTEN (2009) Östersund, 2nd June.
Google Scholar

MOLYNEUX, M. (2002), ‘Gender and the Silences of Social Capital: Lessons from Latin America’, Development and Change, 33 (2), pp.167-188.
Google Scholar

NUTEK, (1999), Infrastruktur för kvinnors företagande i sju europeiska regioner, Stockholm.
Google Scholar

NUTEK, (2004), Resurscentra för kvinnor - en kraft för regional utveckling? En analys av projektfinansierad verksamhet under perioden 1998-2002, Stockholm.
Google Scholar

PETTERSSON, K. (2002), Företagande män och osynliggjorda kvinnor: Diskursen om Gnosjö ur ett könsperspektiv, Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.
Google Scholar

PHILIPS, A. (1995), The Politics of Presence. The Political Representation of Gender, Etnicity and Race, Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

PIERRE, J., and PETERS, B. G. (2000), Governance, Politics and the State, Basingstoke: Macmillan.
Google Scholar

PRINS, M. (1993), ‘Women's Emancipation as a Question of Governance: Actors, Institutions and the Room for Manoeuvre’, [in:] KOOIMAN, J. (ed.), Governance: New Government - Society Interactions, London: Sage.
Google Scholar

PUTNAM, R. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster.
Google Scholar

RENZULLI, L., ALDRICH, H. and MOODY, J. (2000), ‘Family Matters: Gender, Networks, and Entrepreneurial Outcomes’, Social Forces, 79 (2).
Google Scholar

RYDSTEDT, J. (2006), Partnerskap i samförstånd? En studie av den regionala partnerskapsmodellen ur ett intresseperspektiv, Magister essay, Lunds: Department of Political Science, Lunds university.
Google Scholar

SCB (2008), På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, Stockholm: Statistiska centralbyrån.
Google Scholar

SCHOLTEN, C. (2003), Kvinnors försörjningsrum - Hegemonins förvaltare och murbräckor, Lund: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.
Google Scholar

SFS (2007) 459; dnr N 2007/3312/RT Näringsdepartementet. Lag om strukturfondspartnerskap.
Google Scholar

SOU (2007) 10 Slutbetänkande av Ansvarskommittén, Stockholm.
Google Scholar

STEGMANN MCCALLION, M. (2008), ‘Tidying Up? European Regionalization and the Swedish Regional Mess’, Regional Studies, 42 (4), pp. 579-592.
Google Scholar

SVENSSON, L. and NILSSON, B. (2008), Partnership - As a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Google Scholar

TILLVÄXTVERKET, (2009), Följeforskning av verksamhet vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor, rapport 0039, Stockholm.
Google Scholar

WESTBERG, H. (2008), ‘Who Is Allowed to Contribute to Sustainable Development by Participating in Partnerships?’, [in:] SVENSSON, L., and NILSSON, B., (eds), Partnership - As a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change, Stockholm: Santérus Academic Press.
Google Scholar

WIGREN, C. (2003), The Spirit of Gnosjö - The Grand Narrative and Beyond, Jönköping: Jönköping International Business School.
Google Scholar

WÄNGNERUD, L. (1998), Politikens andra sida: om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag, Statsvetenskapliga institutionen, Diss., Univ. Göteborg.
Google Scholar

ZIRRA, S., and BUCHKREMER, J. (2007), ‘Learning within Fields: The Limited Success of the European Employment Strategy in Germany’, European Spatial Research and Policy, 14 (1).
Google Scholar

THE SWEDISH FEDERATION OF BUSINESS OWNERS' WEB PAGE http://www.foretagarna.se
Google Scholar

Downloads

Published

2011-06-16

How to Cite

Hedfeldt, M., & Hedlund, G. (2011). A Clash between the Business and Political Climates in Sweden – Gender in the European Structural Fund Partnerships. European Spatial Research and Policy, 18(1), 53–69. https://doi.org/10.2478/v10105-011-0004-1

Issue

Section

Articles