Correlations between selected fatness indices and total body fat estimated by means of the impedance method

Authors

  • Małgorzata Socha University School of Physical Education, Institute of Human Biology, Al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.18778/1898-6773.62.03

Abstract

The aim of the present work was the evaluation of measures of total body fat and distribution of adipose tissue, including the new conicity index, and their correlation with total body fat (in kg and %) estimated by means of the impedance method. Moreover, attention was paid to the bilateral differentiation of fat distribution. The basis for the analyses and comparisons was a group of 186 females of various age. Using cluster analysis and factor analysis for fatness measures, it was shown that the measures under study form two distinctly separate groups referring to different aspects of fatness: total body fat, and adipose tissue distribution.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANDRZEJEWSKA M.B., D. NIEDŹWIECKA-KĄCIK, B. WIT, 1997, Stosowanie diet ubogoenergetycznych w normalizacji gospodarki lipidowej organizmu kobiet z nadwagą i otyłością, Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, 36, 79-101
View in Google Scholar

BERGMAN P., 1996, Zmienność komponentów ciała człowieka w świetle bioelektrycznej metody impedancji, [in:] Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, II, 412-427
View in Google Scholar

BERGMAN P., 1997, Asymetria komponentów impedancji, jej przyczyny i znaczenie praktyczne, Typescript
View in Google Scholar

BERGMAN P, S. GOŹDZIEWSKI, Z. WELON, 1962, Z badań nad asymetrią kości ramieniowych człowieka, Materiały i Prace Antropologiczne, 59, 87-98
View in Google Scholar

BERGMAN P., A. JANUSZ, 1992, Bioelektryczna metoda określania składu ciała człowieka, [in:] Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych, WSP, Słupsk, 29-38
View in Google Scholar

BERGMAN P., A. KĘDZIA, Z. RAJCHEL, 1975, Analiza antropologiczna chorych na stwardnienie rozsiane, Zprávy Čs. spolecnosti antropologicke při Čs. akademii věd, 28, 56-60
View in Google Scholar

BERGMAN P, E. ROGUCKA, 1998, Interkorelacje różnych miar otłuszczenia ogólnego i dystrybucji tłuszczu u dorosłych mężczyzn i kobiet, Wychowanie Fizyczne i Sport, 3, 79-91
View in Google Scholar

BOUCHARD C., R. M. MALINA, L. PERUSSE, 1997, Genetics of Fitness and Physical Performance, [in:] Human Kinetics, Champaign, IL, USA, 1-398
View in Google Scholar

BOSE K., C.G.N. MASCIE-TAYLOR, 1998, Conicity index and waist-hip ratio and their relationship with total cholesterol and blood pressure in middle-aged European and migrant Pakistani men, Annals of Human Biology, 25, 11-16
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/03014469800005392

CHRZANOWSKA M., 1992, Biologiczne i społecznoekonomiczne determinanty rozwoju podskórnej tkanki tłuszczowej u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Monograficzne AWF w Krakowie, 49, 1-293
View in Google Scholar

CHRZANOWSKA M., 1997, Dystrybucja tkanki tłuszczowej w ciele człowieka a zagrożenia zdrowotne, Kultura Fizyczna, 7-8, 18-21
View in Google Scholar

EDWARDS D. A. W., W. H. HAMMOND, M. J. HEALY, J. M. TANNER, R. M. WHITEHOUSE, 1955, Design and accuracy of calipers for measuring subcutaneous tissue thickness, Br. J. Nutr., 9, 133-146
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1079/BJN19550021

GRAVES J. E., M. L. POLLOCK, A. B. COLVIN, M. VAN LOAN, T. G. LOHMAN, 1989, Comparison of Different Bioelectrical Impedance Analyzers in the Prediction of Body Composition, American Journal of Human Biology, 1, 603-611
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/ajhb.1310010511

JENTYS-SZAFEROWA J., 1951, Graficzna metoda porównania kształtów roślinnych, Kosmos, 56, 346-377
View in Google Scholar

JONES D., 1996, An Evolutionary Perspective on Physical Attractiveness, Evolutionary Anthropology, 5, 97-109
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6505(1996)5:3<97::AID-EVAN5>3.0.CO;2-T

LIGENZA I., A. KAŁUŻYŃSKA, 1993, Wskaźniki rozmieszczenia tkanki tłuszczowej u dzieci otyłych, [in:] Człowiek w czasie i przestrzeni, Gdańsk, 95-100
View in Google Scholar

MICHAŁOWSKA A., 1991, Doniesienie z badań grubości fałdów skórno-tłuszczowych i tęgości pacjentów z wybranymi schorzeniami, Zeszyty naukowe AWF w Poznaniu, 1, 73-75
View in Google Scholar

MAUGHAN R.J., 1993, An evaluation of bioelectrical impedance analyzer for the estimation of body fat content, Br. J. Sp. Med., 27, 63-66
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1136/bjsm.27.1.63

MUELLER W. H., W. C. TAYLOR, W. CHAN, H. SANGI-HAGHPEYKAR, S. A. SNIDER, 1996a, Precision of Measuring Body Fat Distribution in Adolescent African-American Girls From the Healthy Growth Study, American Journal of Human Biology, 8, 325-329
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6300(1996)8:3<325::AID-AJHB3>3.0.CO;2-Z

MUELLER W. H., J. C. MEININGER, P. LIEHER, W. CHAN, P. S. CHANDLER, 1996b, Conicity: A new Index of Body Fat Distribution - What Does It Tell Us?, American Journal of Human Biology, 8, 489-496
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6300(1996)8:4<489::AID-AJHB9>3.0.CO;2-T

NAWARYCZ T., J. JANKOWSKI, J. BASZCZYŃSKI, L. NAWARYCZ-OSTROWSKA, Z. KAJDOS, 1996, Analiza porównawcza niektórych metod oznaczania zawartości tkanki tłuszczowej, Przegląd Antropologiczny, 59, 101-106
View in Google Scholar

REBATO E., I. SALCES, L. SAN MARTIN, J. ROSOQUE, 1998, Fat Distribution in Relation to Sex and Socioeconomic Status in Children 4-19 Years, American Journal of Human Biology, 10, 799-806
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6300(1998)10:6<799::AID-AJHB11>3.0.CO;2-B

SKŁAD M., A. SKIBIŃSKA, 1977, Genetyczne uwarunkowanie typu otłuszczenia człowieka, Wychowanie Fizyczne i Sport, 3, 27-38
View in Google Scholar

SZOSTAK W. B., B. CYBULSKA, 1996, Otyłość wisceralna jako czynnik ryzyka miażdżycy, Medycyna po dyplomie, Wydanie specjalne, 2-8
View in Google Scholar

TRAWNICZEK J., 1998, Praca magisterska, Katedra i Zakład Biologii Człowieka AWF Wrocław
View in Google Scholar

ZAHORSKA-MARKIEWICZ B., 1996, Aktualna strategia leczenia otyłości, Medycyna po dyplomie, Wydanie specjalne, 14-17
View in Google Scholar

ZIÓŁKOWSKA E., 1997, Dynamika zmian tęgości budowy młodzieży w latach 1962-1992, Zmienność Biologiczna Człowieka, 4, 136-140
View in Google Scholar

Downloads

Published

1999-12-30

How to Cite

Socha, M. (1999). Correlations between selected fatness indices and total body fat estimated by means of the impedance method. Anthropological Review, 62, 25–34. https://doi.org/10.18778/1898-6773.62.03

Issue

Section

Articles