Social Media as a Contemporary Communication Tool Between a City and its Users – a Theoretical Approach

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1641-4233.24.04

Keywords:

social media, urban governance, policy communication

Abstract

Social media have become a standard in contemporary communication. That is especially true for business which jumped at the opportunity to con­nect with current and prospective customers allowing them to integrate with their favourite brands and products even further. This trend, however, seems to be absent in the public domain. Local authorities notice social media but attempt to use it in a one-to-many format, which is incompatible with the interactive nature of the new medium. Cities can strongly benefit from an active presence in the social sphere as it opens new paths to co-governance and better communication.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Michał Sędkowski, University of Lodz, Faculty of International and Political Studies

Michał Sędkowski, PhD – lectures in the Department of International Marketing and Retailing, University of Lodz. His scientific interests focus on new technologies, social media and mobile computing. His research aims to explore new possibilities offered by Internet communication tools such as social media and evaluate their impact on issues connected with private and public sector cooperation. His PhD dissertation tackled the problem of citizen participation in city management through social media in Poland. He is a member of the Polish Economic Association.

References

Adamczuk, J. “Media społecznościowe jako narzędzie kreowania wizerunku jednostek samorządowych na przykładzie samorządów lokalnych powiatu jeleniogórskiego.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 332 (2014): 189–199.
Google Scholar

Bakshy, E., et al. “The Role of Social Networks in Information Diffusion.” Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web, ACM (2012): 519–528.
Google Scholar

Bishop, J. Examining the Concepts, Issues, and Implications of Internet Trolling. Hershey: IGI Global, 2013.
Google Scholar

Czaplicka, M. Zarządzanie kryzysem w social media. Gliwice: Helion, 2013.
Google Scholar

Dahl, S. Social Media Marketing: Theories and Applications. London: Sage, 2014.
Google Scholar

Dobek-Ostrowska, B. and J. Garlicki. “The Impact of New Technologies on Political Communication. Western Patterns and the Case of Poland.” Political Communication in the Era of New Technologies. Eds. B. Dobek-Ostrowska and J. Garlicki, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
Google Scholar

Domański, T. Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Łódź: Centrum Badań i Studiów Francuskich. Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki, 1997.
Google Scholar

Dzieniszewska-Naroska, K. Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu. Instytut Spraw Publicznych, 2012.
Google Scholar

Florek, M., et al. Wizerunek miasta: Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
Google Scholar

Garlicki, J., and D. Mider. “The Use of New Media in Election Campaigns in Poland.” Political Communication in the Era of New Technologies. Eds. B. Dobek-Ostrowska and J. Garlicki, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
Google Scholar

Gawroński, S. Komunikacja marketingowa samorządów terytorialnych. Rzeszów: BBConsult 2009.
Google Scholar

Gojny, M. “Kierunki rozwoju zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.” Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie 43.1 (2016): 115–126.
Google Scholar

Guzowski, R. Administracja publiczna w mediach społecznościowych. Wrocław: Presscom, 2015.
Google Scholar

Kaplan, A. M. and M. Haenlein. “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media.” Business Horizons 53.1 (Jan-Feb 2010): 59–68.
Google Scholar

Kim, C. M. Social Media Campaigns: Strategies for Public Relations and Marketing. London and New York: Routledge, 2016.
Google Scholar

Kotler, P., et al. Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. Hoboken: John Wiley and Sons, 2010.
Google Scholar

Kowalczyk, R. “Samorząd terytorialny jako uczestnik komunikacji społecznej.” Przegląd Politologiczny 4 (2011): 21–36.
Google Scholar

Krynicka, H. Koncepcja Nowego Zarządzania w Sektorze Publicznym. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, 2006. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34636/014.pdf Accessed 1 Sep 2016.
Google Scholar

Krzątała-Jaworska, E. “Municipalities Mastering Social Networks. But For What?” Political Communication in the Era of New Technologies. Eds. B. Dobek-Ostrowska and J. Garlicki, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, pp. 113–126.
Google Scholar

Kulczycki E. and M. Wendland. Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2012.
Google Scholar

Markowski, T. “Marketing miasta.” Marketing terytorialny. Ed. T. Markowski, „Studia” PAN KPZK, vol. CXII, Warszawa, 2002.
Google Scholar

Monarcha-Matlak, A. Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
Google Scholar

Patrut M. and B. Patrut, eds. Social Media in Higher Education: Teaching in Web 2.0. Hershey: Idea Group Inc (IGI), 2013.
Google Scholar

Piróg, T. “Znaczenie komunikacji w zarządzaniu publicznym.” Public Management 2013. Eds. W. Kieżun, J. Wołejszko and S. Sirko, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2013.
Google Scholar

Podgórniak-Krzykacz, A. Local governance – czyli jak równoważyć zarządzanie miastem, Uniwersytet Łódzki 2016, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/17990 Accessed 15 Dec 2016.
Google Scholar

Rogaska, A. Promocja miasta elementem marketingu mix (Na przykładzie miasta Łomży). Promotor 2015.
Google Scholar

Sevin, E. “Branding Cities in the Age of Social Media: A Comparative Assessment of Local Government Performance.” Social Media and Local Governments: Theory and Practice. Ed. M.Z. Sobaci, Heidelberg, New York and London: Springer, 2016, pp. 301–320. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17722-9_16
Google Scholar

Sloan, L. and A. Quan-Haase. The SAGE Handbook of Social Media Research Methods, Thousand Oaks: SAGE, 2017.
Google Scholar

Smalec, A. and L. Gracz. “Wykorzystanie mediów społecznościowych przez samorządy lokalne w procesie komunikacji społecznej.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 414 (2015): 180–191.
Google Scholar

Sobaci, M. Z. “Social Media and Local Governments: An Overview.” Social Media and Local Governments: Theory and Practice. Ed. M. Z. Sobaci, Heidelberg, New York and London: Springer, 2016, pp. 3–21. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17722-9_16
Google Scholar

Sommer, H. and J. Michno. “Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty.” Kultura – Przemiany – Edukacja, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, pp. 80–101.
Google Scholar

Stanowicka, A. “Rola procesu komunikacji w budowaniu tożsamości miasta.” Studia Miejskie 22 (2016): 155–166.
Google Scholar

Sześciło, D. Administracja neoweberowska: biurokracja 2.0?, Zakład Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 2013. Accessed 1 Sep 2016. https://www.academia.edu/8196749/Administracja_neoweberowska_biurokracja_2.0
Google Scholar

Szymkowiak, A. and A. Scheibe. “Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych.” Collegium of Economic Analysis Annals 40 (2016): 299–312.
Google Scholar

Wilk, S. “Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej.” Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 44.2 (2/2015): 354–371.
Google Scholar

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

Sędkowski, M. (2019). Social Media as a Contemporary Communication Tool Between a City and its Users – a Theoretical Approach. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 24(2), 41–56. https://doi.org/10.18778/1641-4233.24.04

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.