The Practice of Christian Life in “Ojcze nasz” by August Cieszkowski

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1689-4286.62.02

Keywords:

messianism, practical philosophy, philosophy of religion, historiosophy, August Cieszkowski

Abstract

In the paper I show the ethical and religious dimension of the treatise Ojcze nasz (Eng. Our Father) by August Cieszkowski. First, practice was considered as the basic criterion for accepting or rejecting faith (its impact on human life). Then, the definition of faith was developed as three relationships (to God; to oneself; to others) in the context of Cieszkowski’s critical comments on the lifestyle of Christians of that time. Finally, I bring out the religious motivation of Cieszkowski’s philosophy, his deep concern for the implementation of the Christian principle of following Jesus in life trough social act.

 

References

Cieszkowski, A. (2014). Prolegomena do historiozofii, Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838–1842. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar

Cieszkowski, A. (2019a). Pisma rozproszone, t. 1. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.
View in Google Scholar

Cieszkowski, A. (2019b). Pisma rozproszone, t. 2. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.
View in Google Scholar

Cieszkowski, A. (2022a). Ojcze nasz, t. 1. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.
View in Google Scholar

Cieszkowski, A. (2022b). Ojcze nasz, t. 2. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.
View in Google Scholar

Curyło, I. (1971). Historia i moralność w filozofii Augusta Cieszkowskiego. Etyka, 9, 25–40. https://doi.org/10.14394/etyka.254
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14394/etyka.254

Hegel, G.W.F. (2020) Fenomenologia Ducha. Tłum. Ś.F. Nowicki. Warszawa: Aletheia.
View in Google Scholar

Herbich, T. (2018). Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu. Warszawa: Teologia Polityczna.
View in Google Scholar

Kierkegaard, S. (2021). Dzienniki NB 31–NB 36. Tłum. A. Szwed. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
View in Google Scholar

Kubski, G. (2020). O wyobraźni autora traktatu Ojcze nasz. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28, 314–240. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.313-340
View in Google Scholar

Löwith, K. (2001). Od Hegla do Nietschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku. Tłum. S. Gromadzki. Warszawa: Wydawnictwo KR.
View in Google Scholar

Löwith, K. (2002). Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów. Tłum. J. Marzęcki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
View in Google Scholar

Norwid, C. (2022). Dziecię i krzyż (za epilog). W: C. Norwid. Vade-mecum i pozostałe wiersze z lat 1865–1883 (211). Oprac. J.F. Fert. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego.
View in Google Scholar

Pieróg, S. (2020a). Dialektyka i Objawienie w historiozofii Augusta Cieszkowskiego. W: S. Pieróg, Studia i szkice o filozofii polskiej epoki romantyzmu (323–350). Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego.
View in Google Scholar

Pieróg, S. (2020b). Modlitwa jako ideologia. Próba interpretacji „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego. W: S. Pieróg, Studia i szkice o filozofii polskiej epoki romantyzmu (351–366). Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego.
View in Google Scholar

Popowski, R. (przekł.). (2021). Biblia Pierwszego Kościoła. Warszawa: Vocatio.
View in Google Scholar

Roszyk, M. (2020). Religia jako praktyka. Ludwiga Wittgensteina koncepcja religii w kontekście filozofii Lwa Tołstoja i Sørena Kierkegaarda. Lublin: Wydawnictwo KUL.
View in Google Scholar

Sajdek, W. (2013). Polski Sokrates. Pojęcie czynu w filozofii Augusta Cieszkowskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
View in Google Scholar

Tołstoj, L. (2013). O życiu. Tłum. A. Kunicka. Warszawa: Aletheia.
View in Google Scholar

Vico, G. (2011). Nauka nowa. Tłum. A. Lange. Kielce: Hachette.
View in Google Scholar

Walicki, A. (2009). Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i August Cieszkowski. W: A. Walicki, Prace wybrane, t. 2: Filozofia polskiego romantyzmu (83–172). Red. A. Mencwel. Kraków: Universitas.
View in Google Scholar

Wawrzynowicz, A. (2009). „Ojcze nasz” jako projekt praktycznej realizacji idei historiozofii Cieszkowskiego. Kronos, 9, 308–326.
View in Google Scholar

Wawrzynowicz, A. (2010). Filozoficzne przesłanki holizmu historiozoficznego w myśli Augusta Cieszkowskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
View in Google Scholar

Published

2024-06-29

How to Cite

Kaszyca, M. (2024). The Practice of Christian Life in “Ojcze nasz” by August Cieszkowski. Hybris, 62(1), 16–37. https://doi.org/10.18778/1689-4286.62.02