Authority – theory and experiment. Bocheński versus Milgram

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1689-4286.17.02

Keywords:

Bocheński, Milgram, authority, obedience, manipulation, epistemic authority, deontic authority

Abstract

The article presents a conception of authority by Bocheński and the Milgram’s experiment in study of the obedience to authority. The essential problem is double - firstly it is attempt of answering the question: do we really have a deal with authority in Milgram’s experiment? If so, what kind of authority is it? – from the other hand it is the verification of Bocheński’s theory; how does it function in the concrete case.

References

Aronson E. (red.), 2001. Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.
View in Google Scholar

Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., 1997. Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Tłumaczyli: A. Bezwińska, W. Domachowski, M. Draheim, E. Hornowska, M. Kowalczyk, Z. Kowalik, M. Zakrzewska. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
View in Google Scholar

Bocheński J. M., 1974. Co to jest autorytet? w: Bocheński 1993, s. 187-324.
View in Google Scholar

Bocheński J. M., 1993. Logika i filozofia. Wybór pism. Warszawa: PWN.
View in Google Scholar

Bocheński J. M., 1994. Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. Kraków: PHILED.
View in Google Scholar

Cialdini R. B., 2010. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Tłumaczył B. Wojciszke. Gdańsk: GWP.
View in Google Scholar

Hołówka T., 2007. Kultura logiczna w przykładach. Warszawa: PWN.
View in Google Scholar

Kenrick D. T., Neuberg S. L., Cialdini R. B., 2006. Pscyhologia społeczna. Tłumaczyli: A. Nowak, O. Waśkiewicz, M. Trzebiatowska, M. Orski. Gdańsk: GWP.
View in Google Scholar

Milgram S., 1963. Behavioral study of obedience. “Journal of Abnormal and Social Psychology”, t. 67, nr 4, s. 371-378. Tłumaczenie polskie Behawioralne badanie posłuszeństwa (tł. J. Radzicki) w: Aronson 2001, s. 48-64.
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/h0040525

Szymanek K., Wieczorek K. A., Wójcik S. A., 2005. Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów. Warszawa: PWN.
View in Google Scholar

Tokarz M., 2006. Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańsk: GWP.
View in Google Scholar

Published

2012-06-30

How to Cite

Sękowski, P. (2012). Authority – theory and experiment. Bocheński versus Milgram. Hybris, 17(2), 20–49. https://doi.org/10.18778/1689-4286.17.02

Issue

Section

Articles