Existence and psychotherapy

Authors

  • Marek Błaszczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.18778/1689-4286.55.04

Keywords:

philosophy, psychology, psychotherapy, human being, existence

Abstract

The article presents a critical approach to Pasaże egzystencji. Strony psychoterapii i inne strony by Małgorzata Opoczyńska (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019). It discusses the main theses presented in the dissertation and invites to a multifaceted, philosophical and psychological reflection on the problem of human existence.

References

Bierdiajew M. (2002), Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, przeł. H. Paprocki, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
View in Google Scholar

Błaszczyk M. (2022), Terapeutyczny fenomen pisania, "Kultura Współczesna", 1, s. 175-182.
View in Google Scholar

Cioran E. (1992), Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków: Oficyna Literacka.
View in Google Scholar

Cioran E. (2015), Zarys rozkładu, przeł. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
View in Google Scholar

Domeracki P. (2018), Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
View in Google Scholar

Fromm E. (1996), O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy, przeł. R. Saciuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar

Gadamer H.G. (2000), Człowiek i język, przeł. K. Michalski, [w:] Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa: PIW.
View in Google Scholar

Gadamer H.G. (2003), Język i rozumienie, przeł. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa: Fundacja Aletheia.
View in Google Scholar

Gadamer H.G. (2004), Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar

Heidegger M. (2010), Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar

Heidegger M. (1983), Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit, Frankfurt am Main: Klostermann.
View in Google Scholar

Heidegger M. (2009), Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. B. Baran, Warszawa: Fundacja Aletheia.
View in Google Scholar

Hernas A. (2005), Czas i obecność, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.
View in Google Scholar

Jaspers K. (1993), Autobiografia filozoficzna, przeł. S. Tyrowicz, Toruń: Wydawnictwo Comer.
View in Google Scholar

Jaspers K. (1990), Istota i krytyka psychoterapii, przeł. D. Lachowska, [w:] Filozofia egzystencji, przeł. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa: PIW.
View in Google Scholar

Jaspers K. (1919), Psychologie der Weltanschauungen, Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-05505-2
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-05505-2

Jaspers K. (1978), Sytuacje graniczne, przeł. A. Staniewska, M. Skwieciński, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa: Wiedza Powszechna.
View in Google Scholar

Jaspers K. (1995), Wiara filozoficzna, przeł. A. Buchner i in., Toruń: Wydawnictwo Comer.
View in Google Scholar

Jaspers K. (1998), Wprowadzenie do filozofii, przeł. A. Wołkowicz, Wrocław: Siedmioróg.
View in Google Scholar

Jung C.G. (1982), Psychologia i literatura, przeł. J. Prokopiuk, [w:] Z. Rosińska, Jung, Warszawa: Wiedza Powszechna.
View in Google Scholar

Lévinas E. (2002), Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar

Lévinas E. (1999), Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, Warszawa: Wydawnictwo KR.
View in Google Scholar

Lévinas E. (2000), Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa: Fundacja Aletheia.
View in Google Scholar

Marcel G. (1986), Być i mieć, przeł. P. Lubicz, Warszawa: PAX.
View in Google Scholar

May R. (1995), O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, przeł. M. Moryń , Z. Wiese, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
View in Google Scholar

McGraw J.G. (2000), Samotność. Studium psychologiczne i filozoficzne, przeł. A. Hankała, Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
View in Google Scholar

Merleau-Ponty M. (2003), Pochwała filozofii, przeł. K. Mrówka, Kraków: Wydawnictwo Aureus.
View in Google Scholar

Mijuskovic B.L. (2015), Feeling Lonesome. The Philosophy and Psychology of Loneliness, Santa Barbara: Praeger.
View in Google Scholar

Mijuskovic B.L. (2012), Loneliness in Philosophy, Psychology, and Literature, Bloomington: iUniverse.
View in Google Scholar

Opoczyńska M. (2007), Dialog Innych albo inne monologi. Przypisy do psychoterapii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Opoczyńska M. (2016), Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Opoczyńska M. (2002a), Kim jestem? Doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Opoczyńska M. (2019), Pasaże egzystencji. Strony psychoterapii i inne strony, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Opoczyńska M. (2002b), Róża wierszem niezawołana. Szkice na temat poznania i samopoznania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Opoczyńska M. (red.) (2014), Poza zasadą powszechności. Próby idiograficzne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Opoczyńska M. (red.) (1999), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Ortega y Gasset J. (1982), Człowiek i ludzie, przeł. H. Woźniakowski, [w:] Bunt mas i inne pisma socjologiczne, przeł. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, Warszawa: PWN.
View in Google Scholar

Paz O. (1991), Labirynt samotności, przeł. J. Zych, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
View in Google Scholar

Pennebaker J., Smyth J. (2018), Terapia przez pisanie, przeł. A. Haduła, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Ricoeur P. (2003), O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar

Sartre J.P. (2007), Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, przeł. J. Kiełbasa i in., Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
View in Google Scholar

Sartre J.P. (1998), Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
View in Google Scholar

Szestow L. (1983), Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia adogmatycznego, przeł. N. Karsov, S. Szechter, Londyn: Kontra.
View in Google Scholar

Szestow L. (1987), Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, Warszawa: Czytelnik.
View in Google Scholar

Tillich P. (2004), Teologia systematyczna, t. 2, przeł. J. Marzęcki, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
View in Google Scholar

Unamuno M. de (1984), O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, przeł. H. Woźniakowski, Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie.
View in Google Scholar

Yalom I.D. (2016), Istoty ulotne, przeł. P. Luboński, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
View in Google Scholar

Yalom I.D. (2006), Kuracja według Schopenhauera, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
View in Google Scholar

Yalom I.D. (2008), Psychoterapia egzystencjalna, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
View in Google Scholar

Published

2022-05-09

Issue

Section

Articles