Mine-ness, Other, World. Comparative analysis of Charles Taylor's and Martin Heidegger's philosophy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/1689-4286.55.03

Keywords:

Taylor, Heidegger, self, Dasein, world, other

Abstract

This article is a comparative analysis between Charles Taylor's and Martin Heidegger's philosophy focusing on three main terms: mine-ness, other and world.  It is a search for similarities and differences between these terms.
In the view of results, mine-ness appears to be the most similar aspect of these two philosophies.  It is a core term used for describing both Dasein and self. Close similarities have been marked for the "world" as well. These parallels are based on philosophers understanding of this word, of what it means to "self" and how this includes "others". The article is divided into three parts, each dedicated to one of the main themes of this work.
Concluding, although there are some similarities and differences between Taylor's and Heidegger's philosophies and that there is a significant time gap between the main works concerning discussed in this article issues, what makes them most alike is how still up-to-date these philosophies are.

References

Barnat, D. (2009). Indywidualizm w filozofii społecznej Charlesa Taylora. Diametros, 20: 1-36.
View in Google Scholar

Drwięga, M. (2012). Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
View in Google Scholar

Frede, D. (1993). The question of being: Heidegger's project. W: Ch. E. Guignon (red.), Cambridge Companion to Heidegger (42-69). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CCOL0521385709.002
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL0521385709.002

Guignon, Ch. (2015). Authencity and the question of being. W: D. McManus (red.), Heidegger, Authencity and the Self. Themes from Division Two of Being and Time (8-20). London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315771861-2
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315771861-2

Heidegger, M. (1994). Bycie i czas. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar

Heidegger, M. (1995). O istocie podstawy. Tłum. J. Nowotniak. W: M. Heidegger, Znaki drogi, Warszawa: Czytelnik.
View in Google Scholar

Heidegger, M. (2010). Identyczność i różnica. Tłum. J. Mizera, Warszawa: Wydawnictwo ALETHEIA.
View in Google Scholar

Kołoczek, Ł. (2017). Człowiek bez ojczyzny - powtórzona lektura "Listu o humanizmie" Heidegerra. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 6(1), 53-76. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.4
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.4

Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW.
View in Google Scholar

Strzelecki, R. (2006). Ethos i wolność. W poszukiwaniu etycznej wymowy " Bycia i czasu" Martina Heideggera. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Strzelecki, R. (2014). Odpowiedzieć Byciu, Odpowiedzieć Innemu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
View in Google Scholar

Strzelecki, R. (2017). Pułapka wartościowania - pułapka silnej podmiotowości. Koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka. Zarządzanie Publiczne, 1(39), 23-28. https://doi.org/10.15678/ZP.2017.39.1.02
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.39.1.02

Taylor, Ch. (1989). Sources of The Self. The Making of Modern Identity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
View in Google Scholar

Taylor, Ch. (2002). Etyka autentyczności. Tłum. A. Pawelec, Kraków: Znak.
View in Google Scholar

Taylor, Ch. (2004). Moralna topografia jaźni. Tłum. P. Rymarczyk, T. Szubka. W: P. Śpiewak (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, (237 262). Warszawa: Fundacja ALETHEIA.
View in Google Scholar

Zimbardo, P. (2017). Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Tłum. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński, Warszawa: PWN.
View in Google Scholar

Published

2022-05-09

Issue

Section

Articles