Ekologiczny i ekonomiczny rozwój rolnictwa na Ukrainie

Autor

  • Yurii Lopatynskyi Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Economics, Department of Business Economics and Human Resource Management
  • Viktor Meglei Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Economics, Department

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.06

Słowa kluczowe:

rozwój ekologiczny i gospodarczy, sektor rolny, motywacja ekologiczna

Abstrakt

W artykule przeanalizowano warunki bezpieczeństwa ekologicznego i wzrostu gospodarczego sektora agrarnego na Ukrainie. Uwzględniono także czynniki wpływające na jego obecny stan. Autorzy dokonali oceny wpływu regulacji państwowych na rozwój krajowego sektora rolnego. W badaniu wzięto pod uwagę różne sposoby realizacji strategicznych zadań, obejmujące zastosowanie dźwigni organizacyjnych i ekonomicznych jako mechanizmów rozwoju podsektorów gospodarki rolnej. Podkreślono wagę takich rozwiązań jak: wprowadzenie nowoczesnych integracyjnych stowarzyszeń agrarnych typu logistycznego, poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych, rozbudowa sieci sprzedaży w oparciu o ulepszoną infrastrukturę rynku rolnego. Ogromne znaczenie dla rozwoju rolnictwa na terenie Ukrainy mogą mieć: wsparcie innowacyjnych technologii w procesie produkcji, uwzględnienie czynników ekologicznych i ekonomicznych w kontekście zwiększonego wykorzystania zasobów odnawialnych czy ponowne wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej.

Bibliografia

17 Goals to Transform Our World, Sustainable Development Goals, UN, https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ accessed: 27.05.2019

Appleby M.C., Sustainable Agriculture Is Humane, Humane Agriculture Is Sustainable, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics” 2005, No. 18, pp. 293–303.

Barłowska J., Wolanciuk A., Idec J., Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata, “Przegląd Hodowlany” 2017, No. 2, pp. 1–4.

Borodina O., Scientific Basis and Applied Aspects of the Agricultural and Rural Reconstructive

Development in Ukraine, „Economy and Forecasting” 2016, No. 4, http://eip.org.ua/docs/EP_16_4_70_uk.pdf accessed: 27.05.2019

Borodina O., Prokopa I., Theory, Policy and Practice of Rural Development, Institute of Economics and Forecasting of the NASU, Kyiv 2010.

Ciepielewska M., Rolnictwo ekologiczne i GMO szansą dla rozwoju polskiej gospodarki? Korzyści i zagrożenia, “Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2014, No. 4(37), pp. 5–20.

Golinowska M., Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

ISO 14001:2015, Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use, https://www.iso.org/standard/60857.html accessed: 27.05.2019

Khodakivska O., Ecologization of Agrarian Production: Modern Challenges and Perspectives of Development, „The Economy of the AIC” 2015, No. 5, http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_5_9 accessed: 27.05.2019

Paszke M., Rola Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność w rozwoju zrównoważonym, “Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2017, No. 4(49), pp. 55–67.

Peden D.G., Agroecosystem Management for Improved Human Health: Applying Principles of Integrated Pest Management to People, Annual Meeting of the Canadian Society of Animal Science. Vancouver, British Columbia, Canada, July 5–8, 1998, https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/44660/130901.pdf accessed: 27.05.2019

Popova O., Sustainable Development of the Agrosphere of Ukraine: Policy and Mechanisms, Institute of Economics and Forecasting of the NASU, Kyiv 2009.

Radziewicz J., Rolnictwo Wspierane przez Społeczność – zdrowa żywność od rolnika, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny” 2016, http://rme.cbr.net.pl/index.php/wiadomosci-rolnicze/573-archiwum-rme/marzec-kwiecien-nr–72/wiadomosci-rolnicze/870-rolnictwo-wspierane-przez-spolecznosc-rws-zdrowa-zywnosc-prosto-od-rolnika accessed: 27.05.2019

State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua accessed: 27.05.2019

Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, “Polityka Gospodarcza w Okresie Transformacji i Kryzysu” 2014, No. 166, pp. 149–158.

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Lopatynskyi, Y., & Meglei, V. (2018). Ekologiczny i ekonomiczny rozwój rolnictwa na Ukrainie. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 95-109. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.06

Numer

Dział

Artykuły naukowe