Ekologiczny i ekonomiczny rozwój rolnictwa na Ukrainie

Autor

  • Yurii Lopatynskyi Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Economics, Department of Business Economics and Human Resource Management
  • Viktor Meglei Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Economics, Department

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.06

Słowa kluczowe:

rozwój ekologiczny i gospodarczy, sektor rolny, motywacja ekologiczna

Abstrakt

W artykule przeanalizowano warunki bezpieczeństwa ekologicznego i wzrostu gospodarczego sektora agrarnego na Ukrainie. Uwzględniono także czynniki wpływające na jego obecny stan. Autorzy dokonali oceny wpływu regulacji państwowych na rozwój krajowego sektora rolnego. W badaniu wzięto pod uwagę różne sposoby realizacji strategicznych zadań, obejmujące zastosowanie dźwigni organizacyjnych i ekonomicznych jako mechanizmów rozwoju podsektorów gospodarki rolnej. Podkreślono wagę takich rozwiązań jak: wprowadzenie nowoczesnych integracyjnych stowarzyszeń agrarnych typu logistycznego, poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych, rozbudowa sieci sprzedaży w oparciu o ulepszoną infrastrukturę rynku rolnego. Ogromne znaczenie dla rozwoju rolnictwa na terenie Ukrainy mogą mieć: wsparcie innowacyjnych technologii w procesie produkcji, uwzględnienie czynników ekologicznych i ekonomicznych w kontekście zwiększonego wykorzystania zasobów odnawialnych czy ponowne wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej.

Bibliografia

17 Goals to Transform Our World, Sustainable Development Goals, UN, https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ accessed: 27.05.2019


Google Scholar

Appleby M.C., Sustainable Agriculture Is Humane, Humane Agriculture Is Sustainable, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics” 2005, No. 18, pp. 293–303.
Google Scholar

Barłowska J., Wolanciuk A., Idec J., Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata, “Przegląd Hodowlany” 2017, No. 2, pp. 1–4.
Google Scholar

Borodina O., Scientific Basis and Applied Aspects of the Agricultural and Rural Reconstructive
Google Scholar

Development in Ukraine, „Economy and Forecasting” 2016, No. 4, http://eip.org.ua/docs/EP_16_4_70_uk.pdf accessed: 27.05.2019
Google Scholar

Borodina O., Prokopa I., Theory, Policy and Practice of Rural Development, Institute of Economics and Forecasting of the NASU, Kyiv 2010.
Google Scholar

Ciepielewska M., Rolnictwo ekologiczne i GMO szansą dla rozwoju polskiej gospodarki? Korzyści i zagrożenia, “Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2014, No. 4(37), pp. 5–20.
Google Scholar

Golinowska M., Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Google Scholar

ISO 14001:2015, Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use, https://www.iso.org/standard/60857.html accessed: 27.05.2019
Google Scholar

Khodakivska O., Ecologization of Agrarian Production: Modern Challenges and Perspectives of Development, „The Economy of the AIC” 2015, No. 5, http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_5_9 accessed: 27.05.2019
Google Scholar

Paszke M., Rola Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność w rozwoju zrównoważonym, “Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2017, No. 4(49), pp. 55–67.
Google Scholar

Peden D.G., Agroecosystem Management for Improved Human Health: Applying Principles of Integrated Pest Management to People, Annual Meeting of the Canadian Society of Animal Science. Vancouver, British Columbia, Canada, July 5–8, 1998, https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/44660/130901.pdf accessed: 27.05.2019
Google Scholar

Popova O., Sustainable Development of the Agrosphere of Ukraine: Policy and Mechanisms, Institute of Economics and Forecasting of the NASU, Kyiv 2009.
Google Scholar

Radziewicz J., Rolnictwo Wspierane przez Społeczność – zdrowa żywność od rolnika, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny” 2016, http://rme.cbr.net.pl/index.php/wiadomosci-rolnicze/573-archiwum-rme/marzec-kwiecien-nr–72/wiadomosci-rolnicze/870-rolnictwo-wspierane-przez-spolecznosc-rws-zdrowa-zywnosc-prosto-od-rolnika accessed: 27.05.2019
Google Scholar

State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua accessed: 27.05.2019
Google Scholar

Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, “Polityka Gospodarcza w Okresie Transformacji i Kryzysu” 2014, No. 166, pp. 149–158.
Google Scholar

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Lopatynskyi, Y., & Meglei, V. (2018). Ekologiczny i ekonomiczny rozwój rolnictwa na Ukrainie. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 95–109. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.06

Numer

Dział

Artykuły naukowe