Indeksowanie

Czasopismo Gospodarka w Praktyce i Teorii indeksowane jest przez następujące serwisy:

BazEkon
Biblioteka Nauki
ProQuest
Erih+

Czasopismo Gospodarka w Praktyce i Teorii wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.