Indeksowanie

Czasopismo Gospodarka w Praktyce i Teorii indeksowane jest przez następujące serwisy:

BazEkon
CEJSH
ProQuest
Erih+