Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej

Autor

  • Agnieszka Thier Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.08

Słowa kluczowe:

zasoby wodne, kryzys zaopatrzenia w wodę, zwrot kosztów usług wodnych, woda butelkowana, woda wodociągowa

Abstrakt

W artykule przedstawiono kwestię cen wody dla ludności w warunkach, z jednej strony, przestrzegania regulacji UE w sprawie zwrotu kosztów usług wodnych, a z drugiej strony – zaleceń UE i ONZ, aby płatności za wodę nie przekraczały 4% dochodów gospodarstwa domowego. W krajach rozwiniętych jest to o wiele łatwiejsze niż w krajach biednych, gdzie wskaźnik ten sięga nawet 10%. Wśród opisu skutków przestrzegania zasady zwrotu kosztów usług wodnych autorka analizuje zagadnienia związane z handlem wodą na giełdzie oraz konkurencją między wodą mineralną i wodą z kranu.

Bibliografia

Ceny wody i ścieków dla 901 miast i miejscowości w Polsce, http://cena-wody.pl/srednie_ceny (dostęp: 6.04.2015).
Google Scholar

Kłos L., Spożycie wody butelkowanej w Polsce – alternatywa wody z kranu, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Politechnika Opolska „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym”, Opole–Prószków 2015.
Google Scholar

Kuczyński W., Żuchowicki W., Ocena aktualnej sytuacji w zaopatrzeniu w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2010, t. 12.
Google Scholar

Małecki P., System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.08.2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014, poz. 790).
Google Scholar

Ochrona środowiska 2015, GUS, Warszawa 2015.
Google Scholar

Raport o rozwoju społecznym. Więcej niż niedobór: władza, ubóstwo i globalny kryzys wodny, UNDP 2011,s. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_po_summary.pdf [dostęp 11.01. 2017].
Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa 2015.
Google Scholar

Zwoliński A., Lany poniedziałek kosztuje nas blisko dwa miliony złotych, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/lany-poniedzialek-kosztuje-nas-blisko-dwa,50,0,1752882.html (dostęp: 6.04.2015).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-04-12

Jak cytować

Thier, A. (2017). Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 44(3), [111]–121. https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.08

Numer

Dział

Artykuły naukowe