Analiza kosztów nieużytkowania lub organiczenia wielkości poboru wody z zakładu uzdatniania wody Goczałkowice

Autor

  • Damian Panasiuk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku; NILU Polska Sp. z o.o.

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.04

Słowa kluczowe:

pobór wody, koszty, zakład uzdatniania wody

Abstrakt

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW S.A.) jest największym systemem zaopatrzenia w wodę w Polsce z 11 stacjami uzdatniania wody i 3 mln konsumentów. Jednak system ten jest stopniowo rozmontowywany. Lokalne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne rozbudowują własne ujęcia wody lub importują wodę z Czech, traktując system GPW S.A. tylko jako źródło rezerwowe. Jest to efekt wzrastających kosztów jednostkowych wody dostarczanej przez GPW S.A.
Koszty te cześciowo są związane z utrzymywaniem zbiorników przeciwpowodziowych oraz dodatkowymi
podatkami. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice jest głównym, najnowocześniejszym i najtańszym producentem wody w systemie GPW S.A. Wobec tego całkowita rezygnacja z poboru wody z tego źródła jest mało realna. Jednakże ograniczenie poboru wody z zakładu Goczałkowice zmniejszyłoby konkurencyjność tej stacji w wyniku wzrostu średnich kosztów stałych. Bardziej racjonalne byłoby ograniczenie produkcji w innych stacjach uzdatniania wody. Ponadto, ze względu na spływ grawitacyjny, pobór wody z Soły przez zakład Goczałkowice jest bardziej opłacalny niż pobór z innych źródeł.

Bibliografia

Ceny wody i ścieków, www.cena-wody.pl (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Co wpływa na cenę wody?, http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/co-wplywa-na-cene-wody,213657art,t,id,tm.html (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Do Jastrzębia płynie woda z Czech, http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/do-jastrzebia-plynie-woda-z-czech,154459,art,t,id,tm.html (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Kania J., Zagrożenia w zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego, Goczałkowice 2009.
Google Scholar

Kania J., Zbiorniki zaporowe Goczałkowice i Kozłowa Góra w aspekcie realizacji celu zwiększenia rezerwy powodziowej w dorzeczu Górnej Wisły w ramach Rządowego Programu „Wisła 2030”, Goczałkowice 2012.
Google Scholar

Kania J., Zwiększenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, V Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 13–15 maja 2013.
Google Scholar

Kania J., Kołton M., Koncepcja zasilania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powiatu olkuskiego ze systemu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Olkusz 2012.
Google Scholar

Kowalczyk J., Analiza kosztów produkcji wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. na przykładzie ZUW Goczałkowice, praca magisterska, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
Google Scholar

Nowak M., Wawrzyczek G., Rola Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice w systemie zaopatrzenia w wodę, GPW S.A. w Katowicach, Katowice 2009.
Google Scholar

Nowe stawki za wodę i ścieki. Porównujemy ceny w Knurowie i innych miejscowościach regionu, Miejski Portal Informacyjny, http://miastoknurow.pl (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Panasiuk D., Analiza kosztów nieużytkowania lub ograniczenia wielkości poboru wody z ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, NILU Polska Sp. z o.o., Częstochowa 2013.
Google Scholar

Panasiuk D., Nowacka A., Pobór a produkcja wody pitnej przez ZUW Goczałkowice, NILU Polska Sp. z o.o., Katowice 2012.
Google Scholar

Panasiuk D., Nowacka A., Produkcja oraz koszty uzdatniania wody w ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, NILU Polska Sp. z o.o., Katowice 2011.
Google Scholar

Pustel H., Koszty gospodarki wodnej a cena wody do picia, Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej RW Małej Wisły i Górnej Odry, Katowice 2009.
Google Scholar

www.aqua.com.pl – AQUA S.A. w Bielsku-Białej (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

http://jzwik.home.pl/public_html/strona/start – Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., Jastrzębie-Zdrój (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

www.smvak.cz – Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava a.s. [Północnomorawskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne S.A.] (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-04-12

Jak cytować

Panasiuk, D. (2017). Analiza kosztów nieużytkowania lub organiczenia wielkości poboru wody z zakładu uzdatniania wody Goczałkowice. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 44(3), [47]–60. https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.04

Numer

Dział

Artykuły naukowe