Biological and Social Determinants of Children Tactile Sense

Authors

  • Agnieszka Kozłowska Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18778/1898-6773.56.1-2.04

Abstract

This study investigates the influence of biological and social factors on children's and adolescents' tactile sensitivity. Five hundred and ninety three subjects aged between seven and seventeen were examined. Absolute pressure sensitivity tresholds were determined by Semmes-Weinstein Pressure Aesthesiometer. This was correlated with age, body height and weight, sex, inteligence and socio-economic status of the subjects' families. Treshold feeling of touch is relevant to the age of the subjects studied – the youngest were the most sensitive (table 1 and 2).

No statistically significant differences were found in the sensitivity of the left and right hand of the subjects, nor in the sensitivity of left and right-handed children. Also no difference was found with respect to sex. The social factors responsible for the socio-economic status of the subjects' families and inteligence of the examined individuals turned out to be significant. The highest rank characterised children of high intelligence, from rich small families. This group were the subjects with the most sensitive hands (table 3 and 4).

This study confirmed other evidence of the relation between social stratification in Poland and biological development. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

BRZEZIŃSKI J., R. STACHOWSKI, 1984, Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentach i badaniach psychologicznych, Warszawa
View in Google Scholar

BLALOCK H.M., 1977, Statystyka dla socjologów, Warszawa
View in Google Scholar

FIEANDT K., 1966, The world of Perception, London
View in Google Scholar

FIEANDT K., J.K. MOUSTGAARD, 1977, The perceptual World, London
View in Google Scholar

HARLOW F.H., M.K. HARLOW, 1965, The Affectional Systems, [w:] Behavior of Nonhuman Primates, (Ed.) Schrier A.M. et al., New York
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/B978-1-4832-2821-1.50008-2

HINDE R.A., 1971, Development of Social Behavior, [w:] Behavior of Nonhuman Primates, (Ed.) Schrier A.M., et al., 3, New York
View in Google Scholar

HURLOCK E.B., 1985, Rozwój dziecka, Warszawa
View in Google Scholar

JOLLY A., 1972, The Evolution of Primate Behavior, New York, 214-245
View in Google Scholar

LEACH E., 1973, Lévi-Strauss, Warszawa
View in Google Scholar

LIS S., 1978, Znaczenie opieki matki zastępczej dla psychoruchowego rozwoju dziecka wychowanego poza rodziną, Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii UW, Warszawa
View in Google Scholar

LIS S., 1979, Wczesne uwarunkowania rozwoju psychicznego dzieci, Warszawa
View in Google Scholar

MARCINIAK T., M. ZIÓŁKOWSKI, 1992, Anatomia prawidłowa człowieka, 3, Wrocław
View in Google Scholar

MILNER P.M., 1993, Umysł według Donalda O. Hebba, Świat Nauki, marzec 1993, 64-72
View in Google Scholar

POPIELARSKA A., 1989, Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa
View in Google Scholar

PRZEWĘDA R., 1981, Rozwój somatyczny i motoryczny, Warszawa
View in Google Scholar

WALISZKO A., B. HULANICKA, T. BIELICKI, 1987, Społeczne zróżnicowanie wieku menarche dziewcząt na Górnym Śląsku w 1981 roku, Przegl. Antrop. 53, 51-75
View in Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1898-6773.53.1-2.04

WYBURN G.M., R.W. PICKWORD, 1970, Zmysły i odbiór wrażeń przez człowieka, Warszawa
View in Google Scholar

SHATZ C.J., 1992, Rozwijający się mózg, Świat Nauki, listopad 1992
View in Google Scholar

STRZAŁKO J.D., F. ROŻNOWSKI, 1992, Zastosowanie metod statystycznych w biologii, Słupsk
View in Google Scholar

TRACZYK W.Z., A. TRZEBIŃSKI, 1989, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Warszawa
View in Google Scholar

WASSSERMAN J., 1984, Kasper Hauser, Warszawa
View in Google Scholar

ŻERNICKI B., 1983, Mózg, Wrocław
View in Google Scholar

ŻERNICKI B., 1988, Od neuronu do psychiki, Wrocław
View in Google Scholar

Published

1993-12-30

How to Cite

Kozłowska, A. (1993). Biological and Social Determinants of Children Tactile Sense. Anthropological Review, 56(1-2), 75–85. https://doi.org/10.18778/1898-6773.56.1-2.04

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)