Genologia lingwistyczna a badania nad komentarzem e-sportowym (problemy metodologiczne)

  • Martyna Rzeźnik Uniwersytet Łódzki
Keywords: linguistic genology, media genres, esports commentary, Counter Strike: Global Offensive

Abstract

Video games are a crucial part of contemporary reality. Their popularity has contributed to the appearance of the esports scene, and thus to the emergence of a new media genre: the esports commentary. In this paper I apply Maria Wojtak’s method of genological research to analyze the esports commentary to the game sessions of Counter Strike: Global Offensive. In accordance with the author’s premises I examine four genre aspects. The first is structure, i.e., the delimitative framework as well as particular segments which make up the entire commentary. The next aspect, the pragmatic one, concerns the relationship between the addresser (commentator) and the addressee (Internet user). What is also needed is a description of the cognitive aspect, i.e., subject matter, valuation, and other elements of the genre’s lingual image of the world. The final aspect is the characteristic stylistic traits of the esports commentary, such as its colloquial nature, its emotionality, or its jargon vocabulary. The main conclusion of the paper is that it is suitable to adapt Maria Wojtak’s method to the research into esports commentary as a new media genre.

Author Biography

Martyna Rzeźnik, Uniwersytet Łódzki

mgr Martyna Rzeźnik (rzeznik.martyna@gmail.com) – doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Koła Naukowego Językoznawców, pracę magisterską Komentarz e-sportowy jako nowy gatunek medialny na podstawie meczów Counter Strike: Global Offensive napisała w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim języka współczesnych mediów.

References

Bachtin, M. (1986). Estetyka twórczości słownej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Balcerzan, E. (1999). W stronę genologii multimedialnej. Teksty Drugie, 10(6): 7–24.

Fras, J. (2013). O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Goban-Klas, T. (2006). Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grochala, B. (2016). Transmisja telewizyjna w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale transmisji meczów piłki nożnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Grzesiuk, A. (1995). Składnia wypowiedzi emocjonalnych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Ostaszewska, D. (2008). Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa. W: D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Polska genologia lingwistyczna (s. 11–33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szkudlarek-Śmiechowicz, E. (2015). Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji. W: D. Ostaszewska, J. Przyklen (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja (tom V: Gatunek a granice, s. 393–403). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szkudlarek-Śmiechowicz, E. (2016). Strukturalno-stylistyczne cechy gatunku, a kształtowanie relacji nadawczo-odbiorczych w telenoweli paradokumentalnej „Szkoła”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica, 18(2): 49–62.

Witosz, B. (2005). Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wojtak, M. (2006). Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków. W: Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze (tom XV, s. 143–152). Poznań: Wydawnictwo PTPN.

Wojtak, M. (2008). Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe. W: D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Polska genologia lingwistyczna (s. 353–361). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hidden Path Entertainment, Valve Corporation (2012). Counter Strike: Global Offensive [gra wieloplatformowa]. USA: Valve Corporation.

Riot Games (2009). League of Legends [PC, Mac]. USA: Riot Games.

Published
2019-11-22
How to Cite
Rzeźnik, M. (2019). Genologia lingwistyczna a badania nad komentarzem e-sportowym (problemy metodologiczne). Replay. The Polish Journal of Game Studies, 5(1), 49-65. https://doi.org/10.18778/2391-8551.05.03
Section
Articles