Wartości rodzinne w opinii Wietnamczyków mieszkających w Wietnamie i w Polsce

Autor

  • Mai Van Hai Vietnam Academy of Social Sciences, Institute of Psychology

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-969X.22.04

Słowa kluczowe:

wartości rodzinne, tradycyjne wartości, Wietnamczycy, relacje w rodzinie, imigranci

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w grupie Wietnamczyków mieszkających w Wietnamie i w Polsce, a dotyczących wartości rodzinnych. Badaniami objęto 196 osób (100 osób w Wietnamie, 96 osób w Polsce) oraz 15 osób narodowości wietnamskiej, które zawarły związek małżeński z Polakami. Zastosowano w nich autorskie kwestionariusze oraz wywiad pogłębiony. W badaniu odwołano się do wartości silnie zakorzenionych w wietnamskiej kulturze, porównywano stosunek do nich w obydwu badanych grupach. Uzyskane rezultaty potwierdziły silne przywiązanie do tradycyjnych wartości rodzinnych, takich jak: szacunek dla rodziców, wierność małżeńska, posłuszeństwo żony wobec męża. Stwierdzono także różnice pomiędzy porównywanymi grupami – uczestnicy badania mieszkający w Polsce akceptowali mniej formalne relacje między rodzicami i dziećmi oraz byli bardziej tolerancyjni wobec pozamałżeńskich relacji seksualnych. Wyniki badania wskazują, że zamieszkiwanie i praca w innym kraju zmieniają system akceptowanych wartości rodzinnych.

Bibliografia

Arcia E., & Johnson A. (1998). When respect means to obey: Immigrant Mexican mothers’ values for their children. Journal of Child and Family Studies, 7(1), 79–95.
Google Scholar

Berry J. W., Phinney J. S., Sam D. L., & Vedder P. (2006). Vietnamese and Turkish immigrant youth: Acculturation and adaptation in two ethnic culture groups. Lawrence Erlbraum Associates Publishers.
Google Scholar

Boski P. (2013). A psychology of economy migration. Journal of Cross-cultural Psychology, 44(7), 1067–1093. DOI: 10.1177/0022022112471895.
Google Scholar

European Commission (2016). Research on Migration: Facing Realities and Maximising Opportunities. A policy review. https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/ki-04-15-841_en_n.pdf.
Google Scholar

Ha T. T. K., Luot N. V., & Różycka-Tran J. (2015). Similarities and differences in values between Vietnamese parents and adolescents. Health Psychology Report, 3(4), 281–291. DOI: 10.5114/hpr.2015.51933.
Google Scholar

Hac P. M. (2007). Research personality value according to method of NEO PI-R. Social Sciences publishing house.
Google Scholar

Hac P. M. (2010). Axiology, theoretical foundation contributes general values of Vietnamese nowadays. Education Publishing House, Vietnam.
Google Scholar

Hac P. M. (2011). Human values orientation Vietnam in period of innovation and integration. National Political Publishing House, Vietnam.
Google Scholar

Hofstede G. (2015). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture [retrieved 6 September 2015].
Google Scholar

Inglehart R., & Welzel C. (2010). Changing Mass Priorities: The Link Between Modernization and Democracy. Perspectives on Politics, 8(2) (June), 551–567.
Google Scholar

Kobayashi K. M., & Funk L. (2012). Of the family tree: Congruence on filial obligation between older parents and adult children in Japanese Canadian families. Canadian Journal on Aging, 29(1), 85–96. https://doi.org/10.1017/S0714980809990341.
Google Scholar

Long P. V. (2004). Proverbs, folk-song about family relations. National Political Publishing House, Vietnam.
Google Scholar

Phinney J. S., & Vedder P. (2006). Family Relationship Values of Adolescents and Parents: Intergenerational Discrepancies and Adaptation. In: J. W. Berry, J. S. Phinney, D. L. Sam, & P. Vedder (eds.), Immigrant youth in cultural transition: Acculturation, identity, and adaptation across national contexts (167–184). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Google Scholar

Rosenthal D., Ranieri N., & Klimidis S. (1996). Vietnamese adolescents in Australia: Relationships between perceptions of self and parental values, intergenerational conflict, and gender dissatisfaction. International Journal of Psychology, 31(2), 81–91. https://doi.org/10.1080/002075996401106.
Google Scholar

Rubinstein J. H., & Birman D. (2010). Acculturation gaps in Vietnamese immigrant families: Impact on family relationships. International Journal of Intercultural Relations, 34(1), 22–33. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.10.002.
Google Scholar

Sam D. L., & Virta E. (2003). Intergenerational value discrepancies in immigrant and host-national families and their impact on psychological adaptation. Journal of Adolescence, 26, 213–231.
Google Scholar

Schwartz S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture. International Association for Cross-cultural Psychology. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116/
Google Scholar

Szymanska G. (2015). The Vietnamese communities in Central and Eastern Europe as Part of the Global Vietnamese diaspora, http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-4-no-1-june-2015/editorial/vietnamese-communities-central-and-eastern-europe-part-global
Google Scholar

Tajima E. A., & Harachi T. W. (2010). Parenting beliefs and physical discipline practices among Southeast Asian immigrants: parenting in the context of cultural adaptation to the United States. Journal of Cross-cultural Psychology. https://doi.org/10.1177/0022022109354469.
Google Scholar

Tausch A. (2015). Hofstede, Inglehart and beyond. New directions in empirical global value research. MPRA, Paper No. 64282 [posted 12. May 2015 14:34 UTC].
Google Scholar

Them T. N. (1996). Discovering the identity of Vietnamese culture: Typological – systematic views. Publishing house: Ho Chi Minh City.
Google Scholar

Tingvold L., Midelthon A. L., Allen J., & Hauff E. (2012). Parents and children only? Acculturation and the influence of extended family members. Int. J. Intercult. Relat., 36(2), 260–270. Doi: 10.1016/j.ijintrel.2011.03.005.
Google Scholar

Treas J., & Mazumdar S. (2002). Older people in American’s immigrant families: Dilemmas of dependence, integration, and isolation. Journal of Aging Studies, 16(3), 243–258.
Google Scholar

Vuong Tr. Q., Thanh T. N., Ben Ng. Ch. et al. (2006) Vietnam’s Cultural background. Publishing Education, Vietnam.
Google Scholar

Yoonsun C. Y., Micheal H., & Harachi T. W. (2008). Intergenerational cultural dissonance, parent-child conflict and bonding, and youth problem behaviors among Vietnamese and Cambodian immigrant families. Journal: Youth Adolescence, 37, 85–96.
Google Scholar

Zhou M., Bankston, III., & Carl L. (1994). Social capital and the adaptation of the second generation: The case of Vietnamese youth in New Orleans. International Migration Review, 28(4) (Winter), 821–845.
Google Scholar

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/what-current-scale-migration-crisis-europe-future-outlook
Google Scholar

Opublikowane

2019-08-08

Jak cytować

Hai, M. V. (2019). Wartości rodzinne w opinii Wietnamczyków mieszkających w Wietnamie i w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (22), 55–72. https://doi.org/10.18778/1427-969X.22.04

Numer

Dział

Articles