Kontakt

Journal
Instytut Psychologii UŁ
ul. Smugowa 10/12
91-433 Łódź
e-mail: foliapsych@uni.lodz.pl

Publisher
Lodz University Press
William Lindley St., no 8
90-131 Łódź, Poland
phone: (48) 42 235 01 79
e-mail: mateusz.grabowski@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Anna Józefczyk

Wsparcie techniczne

Firma Magis