Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ
https://orcid.org/0000-0002-3177-6026
Z-ca redaktora naczelnego
dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ
https://orcid.org/0000-0003-2770-1723
Redaktor statystyczny
dr hab. Wiesław Szymczak, prof. UŁ
https://orcid.org/0000-0002-4804-1368
Redaktor językowy
dr Joanna Witkowska
Członek redakcji
dr Karolina Kossakowska
https://orcid.org/0000-0003-3618-1918
Sekretarz redakcji
dr Anna Józefczyk
https://orcid.org/0000-0002-9013-9318
Komitet Naukowy
Małgorzata Górnik-Durose – Uniwersytet Śląski
https://orcid.org/0000-0003-3395-5324
Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk, Łódź
https://orcid.org/0000-0002-2794-9254
Maria Lis-Turlejska – Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0002-7418-8566
Aleksandra Łuszczyńska – Trauma, Health & Hazards Center, University of Colorado, CO, USA oraz Uniwersytet SWPS, Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-4704-9544
Tadeusz Marek – Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0003-1432-5626
Maria Platsidou – Department of Educational & Social Policy, University of Macedonia, Grecja
Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-6520-0172
Helena Sęk – Uniwersytet SWPS, Wrocław
Peter M. Stratton – University of Leeds, Leeds Family Therapy and Research Centre, Wielka Brytania
Ryszard Studenski – Uniwersytet Śląski
Cornelia Thiels – Fachhochschule Bielefeld, (University of Applied Sciences, Bielefeld), Niemcy