Kto i z jakich powodów angażuje się w związek Friends with Benefits?

Autor

  • Jolanta Chanduszko-Salska Społeczna Akademia Nauk, Instytut Psychologii Stosowanej, 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
  • Ewa Włodarczyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-969X.21.07

Słowa kluczowe:

Friends with Benefits, motywy, oczekiwania

Abstrakt

Związek Friends with Benefits (FWB) (w dosłownym tłumaczeniu „przyjaciele z korzyścią/bonusem”) to relacja, w której przyjaciele utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne, wykluczająca jednak romantyczne zaangażowanie. Badania skupiły się na wybranych aspektach związków Friends with Benefits, należą do nich: rozpowszechnienie omawianych związków, motywy, oczekiwania i charakterystyka ich uczestników. Badania miały na celu określić różnice w sposobie, w jaki mężczyźni i kobiety nawiązują „przyjaźń z bonusem”. W tym celu przeprowadzono za pośrednictwem Internetu badania wśród osób zaangażowanych obecnie w relacje FWB (łącznie 134 osoby, w tym 65 mężczyzn i 65 kobiet). Wyniki wskazują na wiele podobieństw, ale także różnic, bowiem seks był częściej wymienianym motywem do rozpoczęcia takich relacji przez mężczyzn, podczas gdy motywy emocjonalne i seksualne w równym stopniu motywowały kobiety. Związki te postrzegane są jako nowość w dziedzinie relacji międzyludzkich, a w szczególności w obszarze polskich badań, i wymagają dalszej eksploracji.

Bibliografia

Bisson M. A., Levine T. R. (2009). Negotiating a friends with benefits relationship. Archives of Sexual Behavior, 38, 66–73
Google Scholar

Buczek A., Puchała A., Kocur D. (2016). Ciemna Triada u osób będących w relacji typu Friends with Benefits. Przegląd Seksuologiczny, 4 (48), 28–36
Google Scholar

Derkaczew J. (2009). Przyjaciel z łóżkowym bonusem. Wysokie Obcasy, 16 (519), 38–45
Google Scholar

DeMaris A., MacDonald A. (1993). Premarital Cohabitation and Marital Instability: A Test of the Unconventionality Hypothesis. Journal of the Marriage and the Family, 55, 399–407
Google Scholar

Eisenberg M. E., Ackard D. M., Resnick M. D., Neumark-Sztainer D. (2009). Casual sex and psychological health among young adults: Is having “friends with benefits” emotionally damaging? Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 41, 231–237
Google Scholar

Epstein M., Calzo J. P., Smiler A. P., Ward L. M. (2009). “Anything from making out to having sex”: Men’s negotiations of hooking up and friends with benefits scripts. Journal of Sex Research, 46, 414–424
Google Scholar

Erlandsson K., Jinghede Nordvall C., Ohman A., Häggström-Nordin E. (2013). Qualitative interviews with adolescents about “friends-with-benefits” relationships. Public Health Nursing, 30 (1), 47–57
Google Scholar

Furman W., Shaffer L. (2011). Romantic partners, friends, friends with benefits, and casual acquaintances as sexual partners. Journal of Sex Research, 48, 554–564
Google Scholar

Goodboy A. K., Myers S. A. (2008). Relational Maintenance Behaviors of Friends with Benefits: Investigating Equity and Relational Characteristics. Human Communication, 11, 71–86
Google Scholar

Gusarova I., Fraser V., Alderson K. G. (2012). A quantitative study of “friends with benefits” relationships. The Canadian Journal of Human Sexuality, 21, 41–59
Google Scholar

Hughes M., Morrison K., Asada K. J. K. (2005). What’s love got to do with it? Exploring the impact of maintenance rules, love attitudes, and network support on friends with benefits relationships. Western Journal of Communication, 69, 49–66
Google Scholar

Jankowiak B. (2013). Nieformalne związki jedno- i dwupłciowe jako alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Analiza jakości i stabilności relacji. Studia Edukacyjne, 26, 155–170
Google Scholar

Jankowska A. (2009). Koleżeński układ z seksem. Przekrój, 50 (3364), 20–21
Google Scholar

Karlsen M., Traeen B. (2013). Identifying ‘friends with benefits’ Scripts Among Young Adults in the Norwegian Cultural Context. Sexuality & Culture, 17, 83–99
Google Scholar

Knight K., Mongeau P. A., Eden J. (2008). The (romantic) relational implications of Friends with Benefits Relationships. Referat wygłoszony na konferencji “National Communication Association”.San Diego, California. http://marist.academia.edu/JenEden/Papers/1409544/_Romantic_Relational_Implications_of_FWBR
Google Scholar

Lehmiller J. J., VanderDrift L. E., Kelly J. R. (2011). Sex Differences in Approaching Friends with Benefits Relationships. Journal of Sex Research, 48, 275–284
Google Scholar

Levine T. R., Mongeau P. A. (2010). Friends with Benefits. A precarious negotiation. W: M. Bruce, R. M. Stewart (eds.), College sex: Philosophy for everyone: Philosophers with benefits (s. 91–102). Oxford, UK: Wiley-Blackwell Publishing
Google Scholar

McGinty K., Knox D., Zusman M. E. (2007). Friends with Benefits: Women want “friends,” men want “benefits”. College Student Journal, 41, 1128–1131
Google Scholar

Mongeau P. A., Knight K., Williams J., Eden J., Shaw Ch. (2013). Identifying and Explicating Variation among Friends with Benefits Relationships. Journal of Sex Research, 50, 37–47
Google Scholar

Mongeau P. A., Ramirez A., Vorell M. (2003). An initial investigation of a sexual but not romantic relationship. Referat wygłoszony na konferencji “Western States Communication Association”.Salt Lake City, Utah
Google Scholar

VanderDrift L. E., Kelly J. R., Lehmiller J. J. (2012). Commitment in friends with benefits relationships: Implications for relational and safe-sex outcomes. Personal Relationships, 19, 1–13
Google Scholar

O’Meara J. D. (1989). Cross-sex friendship: Four basic challenges of an ignored relationship. Sex Roles, 21, 274–287
Google Scholar

Owen J., Fincham F. D. (2011). Effects of Gender and Psychosocial Factors on “Friends with Benefits” Relationships Among Young Adults. Archives of Sexual Behavior, 40, 311–320
Google Scholar

Owen J., Fincham F. D., Polser G. (2017). Couple Identity, Sacrifice, and Availability of Alternative Partners: Dedication in Friends with Benefits Relationships. Archives of Sexual Behavior, 46 (6), 1785–1791
Google Scholar

Peplau L. A. (2003). Human sexuality: How do men and women differ? Current Directions in Psychological Science, 12 (2), 37–40
Google Scholar

Petersen J. L., Hyde J. S. (2010). A Meta-Analytic Review of Research on Gender Differences in Sexuality, 1993–2007. Psychological Bulletin, 136, 21–38
Google Scholar

Puentes J., Knox D., Zusman M. E. (2008). Participants in “friends with benefits” relationships. College Student Journal, 42, 176–180
Google Scholar

Reis M., Klinikowski C., Kaup E. (2012). Are tere really any benefits? A study on Friends with Benefits and the roles uncertainty and liking play in the relationship. Prezentacja przedstawiona na konferencji “Eastern Communication Association”. Cambridge, Massachusetts. http://cklinikowski.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11618499/research
Google Scholar

Slany K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS
Google Scholar

Smith K. J. K., Morrison K. (2010). The philosophy of Friends with Benefits. What college students think they know. W: M. Bruce, R. M. Stewart (eds.), College sex: Philosophy for everyone:Philosophers with benefits (s. 103–114). Oxford, UK: Wiley-Blackwell Publishing
Google Scholar

Weaver A. N., Claybourn M., MacKeigan K. L. (2013). Evaluations of friends-with-benefits relationship scenarios: Is there evidence of a sexual double standard? The Canadian Journal ofHuman Sexuality, 22 (3), 152–159
Google Scholar

Weaver A. D., MacKeigan K. L., MacDonald H. A. (2011). Experiences and perceptions of young adults in friends with benefits relationships: A qualitative study. The Canadian Journal ofHuman Sexuality, 20, 41–53
Google Scholar

Włodarczyk E., Chanduszko-Salska J. (2014). Związki Friends with Benefits – przegląd badań. Psychiatria, 11, 34–42
Google Scholar

Włodarczyk E., Chanduszko-Salska J. (2013). Negatywne aspekty związków Friends with Benefits. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 13 (2), 116–120
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-05-18

Jak cytować

Chanduszko-Salska, J., & Włodarczyk, E. (2018). Kto i z jakich powodów angażuje się w związek Friends with Benefits?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (21), 97-114. https://doi.org/10.18778/1427-969X.21.07

Numer

Dział

Articles