Call for Papers 2023

2023-03-15

Czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Translatorica & Translata” ogłasza nabór tekstów do kolejnych numerów w 2023 roku. Publikowany w otwartym dostępie periodyk jest  poświęcony przekładowi i jego teorii w obrębie indoeuropejskich języków współczesnych, klasycznych, a także sztucznych (np. esperanto). W czasopiśmie „Translatorica & Translata“ jest miejsce dla prac podejmujących problematykę wszelkich form tłumaczenia, a także dla przekładów nietłumaczonych dotąd tekstów o szczególnych walorach literackich, naukowych czy specjalistycznych. Przyjmowane są teksty będące artykułami naukowymi, przekładami dwujęzycznymi i  recenzjami przekładów. Językami czasopisma są (w kolejności alfabetycznej): angielski, francuski, hiszpański, łacina, niemiecki, polski, rosyjski, włoski. 

Prosimy by zgłaszać artykuły za pośrednictwem formularza: Translatorica&Translata | Zgłoś tekst

Kontakt
Uniwersytet Łódzki (www)
Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki 
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
translatorica@uni.lodz.pl

Pozostałe wersje językowe ogłoszenia dostępne są pod adresami:

Call for Papers 2023 (Français)

Call for Papers 2023 (Español)