W kierunku studentyfikacji? Zakwaterowanie studenckie w polskich miastach akademickich

  • Jakub Zasina Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
Słowa kluczowe: zakwaterowanie studenckie, miasta akademickie, studenci, domy studenckie, studentyfikacja, PBSA

Abstrakt

Zakwaterowanie studenckie zyskało w ostatnich latach szczególną uwagę badaczy. Doświadczenia brytyjskie wskazują, że rynki zakwaterowania prywatnego adresowanego do studentów zaczęły dynamicznie rozwijać się w tamtejszych miastach akademickich wskutek umasowienia szkolnictwa wyższego. Celem artykułu jest omówienie tych doświadczeń w kontekście polskim. Przedstawiono w nim zmianę populacji studentów w 18 dużych ośrodkach akademickich kraju oraz ich liczby i odsetka korzystającego z zakwaterowania oferowanego przez uczelnie. Wskazano, że między rokiem 2004 i 2014 populacja studentów uległa zwiększeniu w 10 spośród analizowanych ośrodków, a liczba i odsetek studentów zakwaterowanych w uczelnianych akademikach zmalały w 17 ośrodkach. W omawianej dekadzie polskie miasta akademickie mogły zatem doświadczyć wzrostu liczby studentów poszukujących zakwaterowania na rynku prywatnym.

Bibliografia

Allinson J., Over‑Educated, Over‑Exuberant and Over Here? The Impact of Students on Cities, „Planning Practice and Research” 2006, vol. 21(1), s. 79–94, http://doi.org/10.1080/02697450600901541.

Bajerski A., Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.

Collins F.L., International students as urban agents: International education and urban transformation in Auckland, New Zealand, „Geoforum” 2010, vol. 41(6), s. 940–950, http://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.06.009.

Garmendia M., Coronado J.M., Ureña J.M., University Students Sharing Flats: When Studentification Becomes Vertical, „Urban Studies” 2012, vol. 49(12), s. 2651–2668, http://doi.org/10.1177/0042098011428176.

Grabkowska M., Frankowski J., „Close to the city centre, close to the university”. Are there symptoms of studentification in Gdańsk, Poland?, „Bulletin of Geography. Socio‑Economic Series” 2016, vol. 32, s. 73–83, http://doi.org/10.1515/bog–2016–0016.

Holton M., Riley M., Student Geographies: Exploring the Diverse Geographies of Students and Higher Education, „Geography Compass” 2013, vol. 7(1), s. 61–74, http://doi.org/10.1111/gec3.12013.

Hubbard P., Geographies of Studentification and Purpose‑Built Student Accommodation: Leading Separate Lives?, „Environment and Planning A” 2009, vol. 41(8), s. 1903–1923, http://doi.org/10.1068/a4149.

Jakóbczyk‑Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A., Gentrification processes in the city, [w:] T. Marszał (red.), Society and space in contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Kenna T., Studentification in Ireland? Analysing the impacts of students and student accommodation on Cork City, „Irish Geography” 2011, vol. 44(2–3), s. 191–213, http://doi.org/10.1080/00750778.2011.618073.

Kinton C., Smith D.P., Harrison J., De‑studentification: emptying housing and neighbourhoods of student populations, „Environment and Planning A” 2016, vol. 48(8), s. 1617–1635, http://doi.org/10.1177/0308518X16642446.

Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A., Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016.

Kwiek M., Prywatyzacja i deprywatyzacja: od ekspansji do implozji szkolnictwa wyższego w Polsce, „Praktyka Teoretyczna” 2015, nr 3, s. 120–145.

Lipowski M., Student as consumer. Benefits of being academic city, referat zaprezentowany podczas konferencji „Human Capital without Borders Knowledge and Learning for Quality of Life”, Portorož 2014.

Munro M., Livingston M., Student Impacts on Urban Neighbourhoods: Policy Approaches, Discourses and Dilemmas, „Urban Studies” 2012, vol. 49(8), s. 1679–1694, http://doi.org/10.1177/0042098011419237.

Murzyn‑Kupisz M., Szmytkowska M., Studentification in The Post‑Socialist Context: The Case of Cracow and The Tri‑City (Gdansk, Gdynia and Sopot), „Geografie” 2015, vol. 120(2),s. 188–209.

Nakazawa T., Expanding the scope of studentification studies, „Geography Compass” 2017, vol. 11, http://doi.org/10.1111/gec3.12300.

Nowak M., Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny – perspektywa krytyczna, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 7–16.

Rugg J., Rhodes D., Jones A., Studying a Niche Market: UK Students and the Private Rented Sector, „Housing Studies” 2002, vol. 17(2), s. 289–303, http://doi.org/10.1080/02673030220123234.

Smith D.P, „Studentification ication”: the gentrification factory?, [w:] R. Atkinson, G. Bridge (eds.), Gentrification in a global context: the new urban colonialism, Routledge, London 2005.

Sokołowicz M.E., Boryczka E.M., Tożsamość i wizerunek dużego miasta wobec międzynarodowej mobilności osób dobrze wykształconych. Przykład Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” 2011, nr 24, s. 1–12.

Opublikowane
2018-06-14
Jak cytować
Zasina, J. (2018). W kierunku studentyfikacji? Zakwaterowanie studenckie w polskich miastach akademickich. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 48(3), [69]-84. https://doi.org/10.18778/1429-3730.48.06
Dział
Artykuły naukowe