Ekoinnowacje w gospodarce wodnej

Autor

  • Paweł Bartoszczuk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Przedsiębiorstwa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.01

Słowa kluczowe:

ekoinnowacje organizacyjne, produktowe, procesowe, przedsiębiorstwo

Abstrakt

W artykule omówiona jest definicja i podział ekoinnowacji oraz pokazany przykład ekoinnowacji w gospodarce wodnej w Polsce. Jest to pojęcie nowe i trudne do zdefiniowania, wciąż trwają dyskusje, w jakim stopniu definicja innowacji może być zastosowana do ekoinnowacji. Skutkiem proekologicznych działań jest nie tylko poprawa jakości środowiska, ale równoczesne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych oceniono rodzaj wpływu różnych barier na wprowadzenie ekoinnowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Bibliografia

Abdala M.A., Governance of competitive transmission investment in weak institutional systems, „Energy Econ” 2008, vol. 30, no. 4.
Google Scholar

Andersen M., Eco-innovation – Towards a taxonomy and a theory, 25th Celebration DRUID Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation – Organizations, Institutions, Systems and Regions, Copenhagen, Denmark.
Google Scholar

Arundel A., Kemp R., Measuring eco-innovation, United Nations University – Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, UNU-MERIT Working Papers, UNU, Maastricht 2009.
Google Scholar

Beise M., Rennings K., Lead Markets and Regulation: a Framework for Analyzing the International Diffusion of Environmental Innovations, „Ecological Economics” 2005, vol. 52, no. 1.
Google Scholar

Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
Google Scholar

Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Drzemiący tygrys, spętany orzeł: Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
Google Scholar

Carrillo-Hermosilla J., del Rio Gonzalez P., Könnölä T., Eco-Innovation. When Sustainability and Competitiveness Shake Hands, Palgrave Macmillan, New York 2009.
Google Scholar

De Marchi V., Environmental innovation and R&D cooperation: Empirical evidence from Spanish manufacturing firms, „Research Policy” 2012, vol. 41, no. 3.
Google Scholar

Fussler C., James T., Driving Eco-Innovation: a breakthrough discipline for innovation and sustainability, Pitman Publishing, London 1996.
Google Scholar

Galia F., LeGros D., Complementarities between obstacles to innovation: evidence from France, „Research Policy” 2004, vol. 33.
Google Scholar

Gallup, Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation. Analytical report, Flash Eurobarometer 315, 2011.
Google Scholar

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2006–2009, 2009, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2006-2009.pdf (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Hadjimanolis A., Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country, „Technovation” 1999, nr 19.
Google Scholar

Harutyunyan N., Metering drinking water in Armenia: The process and impacts, „Journal of Sustainable Cities and Society” 2014, vol. 14.
Google Scholar

Hemmelskamp J., Umweltpolitik und technischer Fortschritt. Eine theoretische und empirische Untersuchung der Determinanten von Umweltinnovationen, Physica, Heidelberg 1999.
Google Scholar

Hewitt-Dundas N., Resource and capability constraints to innovation in small and large plants, „Small Business Economics” 2006, vol. 26, no. 3.
Google Scholar

Jakobsen S, Clausen T., Comparing the innovation process in environmental and non-environmental firms: A look at barriers to innovation. DRUID Society Conference, CBS, Copenhagen 2014.
Google Scholar

Janasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE, Difin, Warszawa 2005.
Google Scholar

Jones E., Harrison D., McLaren J., Managing creative eco-innovation, structuring outputs from eco-innovation projects. „The Journal of Sustainable Product Design” 2001, nr 1.
Google Scholar

Kassenberg A., Kassenberg P., Ecoinnovation in Poland, Ecoinnovation Observatory, Country profile 2011.
Google Scholar

Kassenberg A., Śniegocki A., Rola (eko)innowacji w niskoemisyjnej transformacji, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.
Google Scholar

Kemp A., Pearson P., Measuring eco-innovation. Final report of MEI project for DG Research of the European Commission, MEI, Brussels 2007.
Google Scholar

Klemmer P., Lehr U., Löbbe K., Umweltinnovationen. Anreize und Hemmnisse, Analytica Verlag, Berlin 1999.
Google Scholar

Macharzina K., Unternehmensführung, Gabler, Wiesbaden 1999.
Google Scholar

Marid-Guijarro A., Garcia D., Van Auken H., Barriers to Innovationamong Spanish Manufacturing SME, „Journal of Small Business Management” 2009, vol. 47, no. 4.
Google Scholar

OECD, Oslo manual, the measurement of scientific and technological activities proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, 2005, www.oecd.org (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Ottman J., The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding, Greenleaf Publishing, Sheffield 2011.
Google Scholar

Parvan S.-V., Statistics in focus, „Science and Technology” 2007, nr 117, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-113/EN/KS-SF-07-113-EN.PDF (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Reid A., Miedzinski M., ECO-INNOVATION. Final Report for Sectoral Innovation Watch, Technopolis Group, Brighton 2008.
Google Scholar

Rennings K., Redefining innovation – eco-innovation research and the contribution from ecological economics, „Ecological Economics” 2000, vol. 32.
Google Scholar

Schiederig T., Tietze F., Herstatt C., Green innovation in technology and innovation management – an exploratory literature review, „R&D Management” 2012, vol. 42, no. 2.
Google Scholar

Schmidt-Bleek F., Eco-innovation, final report for sectoral innovation watch, www.technopolis-group.com/resources/downloads/661_report_final.pdf (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Steward F., Opponent note: ecoinnovation–enviromental benefits [w:] Economic growth and job creation, 2006.
Google Scholar

Woźniak L., Trinks R., Bącal W., Ekoinnowacje – nowy paradygmat, odmienna gospodarka, proekologiczna świadomość przedsiębiorców, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Google Scholar

Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, Prace Naukowe AE, nr 1190.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-04-12

Jak cytować

Bartoszczuk, P. (2017). Ekoinnowacje w gospodarce wodnej. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 44(3), [7]–18. https://doi.org/10.18778/1429-3730.44.01

Numer

Dział

Artykuły naukowe