Ogłoszenia

Autorzy proszeni są o zgłaszanie tekstów do nowego numeru za pośrednictwem formularza:

https://forms.gle/5JDNco9MErWqpu2d8