The structure of Prunus avium L. crops and their importance for pollinating insects in seed orchards in Poland

Authors

  • Mateusz Kęsy Poznań University of Life Sciences, Department of Apidology, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, Poland

DOI:

https://doi.org/10.18778/1730-2366.16.18

Keywords:

seed production, forest crops, tree yielding, plant cultivation

Abstract

The functioning of forests in Poland is often associated with a productive role and the production of wood-based raw materials, disregarding the need to protect forest environments. In practice, the approach to the protection of nature and animals, including insects in forest areas, has changed in recent decades. Many researchers still point to the need to protect the processes taking place in forest environments. Actions are being taken to reduce monocultures in forests and to increase the biodiversity of plants and animals living among crops. A good example described in this paper is the relationship between seed plantations and insects. These relationships may have a positive effect on the fruiting process and seed production in selected tree species. This paper presents an example of the relationship between wild bees and Prunus avium L. seed plantations as an example of a positive relationship in which humans as well as pollinating insects can benefit. The structure and size of Prunus cultivation in Poland are described and the hitherto harvest of seeds is analysed. The elements of the biology of the Prunus species, important for the process of pollination of flowers by insects are also indicated. The study also indicates ways to protect bees in the forest environment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baddeley, J.A., Watson, C.A. 2005. Influences of root diameter, tree age, soil depth and season on fine root survivorship in Prunus avium. Plant and Soil, 276: 15–22.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-005-0263-6

Ballistreri, G., Continella, A., Gentile, A., Amenta, M., Fabroni, S., Rapisarda, P. 2013. Fruit quality and bioactive compounds relevant to human health of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars grown in Italy. Food Chemistry, 140: 630–638.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.11.024

Cetinbas, M., Koyunuu, F. 2006. Improving germination of Prunus avium L. seeds by gibberellic acid, potassium nitrate and thiourea. Horticultural Science (Prague), 33(3): 119–123.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17221/3750-HORTSCI

Chałupka, W., Matras, J., Barzdajn, W., Błonkowski, S., Burczyk, J., Fonder, W., Grądzki, T., Gryzło, Z., Kacprzak, P., Kowalczyk, J., Kozioł, C., Pytko, T., Rzońca, Z., Sabor, J., Szeląg, Z., Tarasiuk, S. 2011. Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011–2035. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.
Google Scholar

Czekońska, K. 2020a. Zasady udostępniania obszarów leśnych właścicielom rodzin pszczelich. In: Czekońska, K., Szabla, K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 183–187. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Czekońska, K. 2020b. Pokarm pszczół i jego wykorzystanie. In: Czekońska K., Szabla K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 147–162. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Fonder, W. 1992. Program selekcji drzew i jego realizacja w Lasach Państwowych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 51: 28–36.
Google Scholar

Fonder, W. 2006. Realizacja Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991–2010. In: Sabor, J. (ed.), Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych, pp. 537–558. CILP, Warszawa.
Google Scholar

Frączek, M., Szwagrzyk, J., Bodziarrzyk, J. 2020. Gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych do nasadzeń lub wysiewu w różnych siedliskowych typach lasu. In: Czekońska, K., Szabla, K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 86–113. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Goncalves, B., Silva, A.P., Moutinho-Pereira, J., Bacelar, E., Rosa, E., Meyer, A.S. 2007. Effect of ripeness and postharvest storage on the evolution of colour and anthyocyanins in chervies (Prunus avium L.). Food Chemistry, 103: 976–984.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.08.039

Grodzki, W. 2020. Chroniąc lasy, chronimy owady zapylające dziko żyjące. In: Czekońska, K., Szabla, K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 21–37. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Instrukcja Ochrony Lasu 2012. Wydawnictwo II. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 23–119.
Google Scholar

Jabłoński, T., Tarwacki, G., Jaworski, T. 2017. Szkodniki liściożerne drzew liściastych In: Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2017 roku. IBL, pp. 84–89.
Google Scholar

Kocięcki, S. 1965. Plantacje nasienne ze szczepów – zakładanie i prowadzenie. Sylwan, 109(1): 51–63.
Google Scholar

Kocięcki, S. 1988. Wytyczne w sprawie selekcji drzew na potrzeby nasiennictwa leśnego. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seria B, 7: 5–61.
Google Scholar

Kowalczyk, J., Markiewicz, P., Chałupka, W., Matras, J. 2011. Plantacje nasienne – rola i znaczenie w gospodarce leśnej. Las Polski, 22: 18–20.
Google Scholar

Matras, J. 1992. Podstawy selekcji drzew leśnych i zachowania zasobów genetycznych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 51: 9–15.
Google Scholar

Matras, J. 2000. Realizacja ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Lasach Państwowych w latach 1991–1999. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Nr 903. 2000/3: 63–83.
Google Scholar

Matras, J., Fonder, W. 2006. Założenia Programu ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011–2035. Postępy Techniki w Leśnictwie, 95: 7–15.
Google Scholar

Szczygieł, K., Wojda, T. 2008. Mikrorozmnażanie czereśni ptasiej (Prunus avium L.) i jej plantacyjna uprawa we Włoszech. Leśne Prace Badawcze, 69(1): 72–75.
Google Scholar

Szwagrzyk, J., Bodziarczyk, J., Frączek, M. 2020. Kierunki w hodowli lasu sprzyjające owadom zapylającym. In: Czekońska, K., Szabla, K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 55–74. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krawowie, Kraków.
Google Scholar

Szyp-Borowska, I., Zawadzka, A., Zajączkowski, K. 2012. Zróżnicowanie genetyczne czereśni ptasiej (Prunus avium L.) w Polsce. Sylwan, 156(7): 502–510.
Google Scholar

Vursavus, K., Kelebek, H., Selli, S. 2006. A study on some chemical and physico-mechanic properties of three sweet cherry variaties (Prunus avium L.) in Turkey. Journal of Food Engineering, 74: 568–575.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.03.059

Wilkaniec, Z., Wyrwa, F. 1994. Ocena efektywności oblotu jabłoni przez pszczołę samotniczą Osmia rufa L. (Apoidea, Megachilidae) w badaniach izolowanych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 147–153.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-09-29

How to Cite

Kęsy, M. (2021). The structure of Prunus avium L. crops and their importance for pollinating insects in seed orchards in Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica Et Oecologica, 17, 79–83. https://doi.org/10.18778/1730-2366.16.18