Register

Profile
Which journals on this site would you like to register with?
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
  Request the following roles.
 • Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
  Request the following roles.
 • Analyses/Rereadings/Theories: A Journal Devoted to Literature, Film and Theatre
  Request the following roles.
 • Anthropological Review
  Request the following roles.
 • Annales. Ethics in Economic Life
  Request the following roles.
 • Biuletyn Szadkowski
  Request the following roles.
 • Biuletyn Uniejowski
  Request the following roles.
 • Biznesmaniak
  Request the following roles.
 • Bulletin of the Section of Logic
  Request the following roles.
 • Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
  Request the following roles.
 • Collectanea Philologica
  Request the following roles.
 • Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
  Request the following roles.
 • Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
  Request the following roles.
 • Eastern Review
  Request the following roles.
 • Ekonomia Międzynarodowa (International Economics)
  Request the following roles.
 • European Spatial Research and Policy
  Request the following roles.
 • e-Scripta Romanica
  Request the following roles.
 • Journal of Finance and Financial Law
  Request the following roles.
 • Gospodarka w Praktyce i Teorii
  Request the following roles.
 • Hybris
  Request the following roles.
 • International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
  Request the following roles.
 • KWARTAŁ. Magazyn SKN SPATIUM
  Request the following roles.
 • Konwersatorium Wiedzy o Mieście
  Request the following roles.
 • Tax Law Quarterly
  Request the following roles.
 • Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance
  Request the following roles.
 • Logopaedica Lodziensia
  Request the following roles.
 • Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
  Request the following roles.
 • Przegląd Nauk Historycznych/Review of Historical Sciences
  Request the following roles.
 • Paragraf. Studia z Prawa i Administracji
  Request the following roles.
 • Qualitative Sociology Review
  Request the following roles.
 • Przegląd Socjologii Jakościowej
  Request the following roles.
 • Research in Language
  Request the following roles.
 • Slavica Lodziensia
  Request the following roles.
 • Replay. The Polish Journal of Game Studies
  Request the following roles.
 • Space – Society – Economy
  Request the following roles.
 • Studies in Political and Historical Geography
  Request the following roles.
 • TECHNE. Seria Nowa
  Request the following roles.
 • Studia Ceranea
  Request the following roles.
 • Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
  Request the following roles.
 • Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture
  Request the following roles.
 • Translatorica & Translata
  Request the following roles.
 • Turyzm/Tourism
  Request the following roles.
 • Warsztaty z Geografii Turyzmu
  Request the following roles.
 • Władza Sądzenia
  Request the following roles.
 • Zeszyty Wiejskie
  Request the following roles.