Walczak-Mikołajczakowa, Mariola. „Bułgarskie Przepowiednie Meteorologiczne związane Z Dniem św. Tryfona”. Zeszyty Wiejskie 27 (grudzień 21, 2021): 181–191. Udostępniono październik 2, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/11732.