Dyrcz, A. „Izba Pamięci I Historii Wsi Frydrychowice”. Zeszyty Wiejskie, t. 26, grudzień 2020, s. 451-4, doi:10.18778/1506-6541.26.24.