Walczak-Mikołajczakowa, M. „Bułgarskie Przepowiednie Meteorologiczne związane Z Dniem św. Tryfona”. Zeszyty Wiejskie, t. 27, grudzień 2021, s. 181-9, doi:10.18778/1506-6541.27.08.