[1]
M. Walczak-Mikołajczakowa, „Bułgarskie przepowiednie meteorologiczne związane z dniem św. Tryfona”, zwiej, t. 27, s. 181–191, grudz. 2021.