[1]
M. Białokur, „Ruch ludowy w Drugiej Rzeczypospolitej na kartach wybranych szkolnych podręczników do nauczania historii. Casus opracowań dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych”, zwiej, t. 27, s. 103–129, grudz. 2021.