Dyrcz, A. (2020) „Izba Pamięci i Historii wsi Frydrychowice”, Zeszyty Wiejskie, 26, s. 451–454. doi: 10.18778/1506-6541.26.24.