Walczak-Mikołajczakowa, M. (2021) „Bułgarskie przepowiednie meteorologiczne związane z dniem św. Tryfona”, Zeszyty Wiejskie, 27, s. 181–191. doi: 10.18778/1506-6541.27.08.