WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA, M. Bułgarskie przepowiednie meteorologiczne związane z dniem św. Tryfona. Zeszyty Wiejskie, [S. l.], v. 27, p. 181–191, 2021. DOI: 10.18778/1506-6541.27.08. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/11732. Acesso em: 2 paź. 2022.