BIAŁOKUR, M. Ruch ludowy w Drugiej Rzeczypospolitej na kartach wybranych szkolnych podręczników do nauczania historii. Casus opracowań dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zeszyty Wiejskie, [S. l.], v. 27, p. 103–129, 2021. DOI: 10.18778/1506-6541.27.05. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/11725. Acesso em: 29 wrz. 2022.