Dyrcz, A. (2020). Izba Pamięci i Historii wsi Frydrychowice. Zeszyty Wiejskie, 26, 451–454. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.24