Nowina-Sroczyńska, E. (2019). Sacrum w miejscach oddalonych. Komentarz antropologa. Zeszyty Wiejskie, 25, 203–208. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.13