Walczak-Mikołajczakowa, M. (2021). Bułgarskie przepowiednie meteorologiczne związane z dniem św. Tryfona. Zeszyty Wiejskie, 27, 181–191. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.08