Białokur, M. (2021). Ruch ludowy w Drugiej Rzeczypospolitej na kartach wybranych szkolnych podręczników do nauczania historii. Casus opracowań dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zeszyty Wiejskie, 27, 103–129. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.05