(1)
Nowina-SroczyƄska, E. Sacrum W Miejscach Oddalonych. Komentarz Antropologa. zwiej 2019, 25, 203-208.