(1)
Walczak-Mikołajczakowa, M. Bułgarskie Przepowiednie Meteorologiczne związane Z Dniem św. Tryfona. zwiej 2021, 27, 181-191.