[1]
Białokur, M. 2021. Ruch ludowy w Drugiej Rzeczypospolitej na kartach wybranych szkolnych podręczników do nauczania historii. Casus opracowań dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zeszyty Wiejskie. 27, (grudz. 2021), 103–129. DOI:https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.05.