Salminen, Jenni. „System Edukacji I Opieki wczesnodziecięcej W Finlandii”. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 5, no. 2 (grudzień 20, 2017): 135–154. Udostępniono listopad 27, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/3014.