Kabacińska-Łuczak, K. „Kulturotwórcza Rola szkoły Wiejskiej Na przykładzie działalności Szkoły Powszechnej W Łopiennie W Latach 1918–1939 (wybrane Problemy)”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 11, nr 2, październik 2020, s. 178-01, doi:10.18778/2450-4491.11.14.