Michalski, G. „Czasopiśmiennictwo Pedagogiczne Organizacji Nauczycielskich U Progu Drugiej Rzeczypospolitej”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 11, nr 2, październik 2020, s. 82-95, doi:10.18778/2450-4491.11.07.