Kamińska-Jatczak, I. „Helena Radlińska W Latach 1939–1945 – Historia Zrekonstruowana Ze Wspomnień”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 8, nr 1, wrzesień 2019, s. 179-10, doi:10.18778/2450-4491.08.12.