Salminen, J. „System Edukacji I Opieki wczesnodziecięcej W Finlandii”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 5, nr 2, grudzień 2017, s. 135-54, doi:10.18778/2450-4491.05.09.