Marynowicz-Hetka, E. „Wymiar społeczny działania W Polu Praktyki: Casus Praca Socjalna”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 3, nr 2, grudzień 2016, s. 47-61, doi:10.18778/2450-4491.03.03.