Sztobryn-Bochomulska, J. „Fizyczny Obraz starości W świetle Wybranej Literatury Dla Dzieci. Stereotyp Niekoniecznie Negatywny”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 14, nr 1, lipiec 2022, s. 183-97, doi:10.18778/2450-4491.14.11.